Länkstig

Klimatförändringar/människa/samhälle

Kurs
NG1610
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21420

Kort om kursen

Hur stor klimatförändring är naturlig?
Hur kan klimatförändringar påverka ekosystemen och samhället?
Hur mycket kan havsnivån stiga?
Blir väderextremerna kraftigare och kommer de oftare?

Många frågor från allmänheten och media visar på en ökad oro för jordens klimat och hur det kommer att gestalta sig i framtiden.

Den här kursen ger en inblick i allmän klimatologi, klimatvariationer samt ger en översikt av naturgeografiska/geografiska aspekter inom geomorfologi och klimatologi med betoning på klimatförändringar.

Om utbildningen

Kursen behandlar frågor och faktorer som på kort och lång sikt påverkar klimatet,hur klimatet varierat över tid. Den pågående klimatförändringen sätts i ett historiskt perspektiv och effekterna på ekosystem och samhälle.

Kursen är helt nätbaserad och behandlar fyra olika teman:

  • klimatologi och meterologi
  • klimatvariationer
  • människan och klimatvariationer
  • konsekvenser av klimatförändringar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av:

  • självstudier
  • nätbaserad distansundervisning

Undervisningen bedrivs av engagerade lärare som forskar inom området. Utbildningen har en stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning, vilket du som student kommer att ha glädje av.

Studier utomlands

Om du studerar vid Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier under din utbildning. Detta ses ofta som en god merit när man söker jobb, då många arbeten kräver internationell samverkan. Vi har över 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen, både inom och utom Europa.