Bild
Vy över en stad med byggnader, transportvägar, människor och hamninlopp
Foto: Anders Wester/Göteborgs Bilbyrå
Länkstig

Geografi, kandidatprogram

Program
N1GEO
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G14A
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Vill du veta hur människan använder jorden och hur jordens förändringsprocesser påverkar klimatet, resursfördelning, stadsplanering och människors livsvillkor? Låter det meningsfullt för dig att efter studierna arbeta med omställningen till förnybara naturresurser och en hållbar stadsutveckling? Då kan kandidatprogrammet i geografi vara rätt utbildning för dig! Geografers breda kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden.

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i geografi genomsyras av en helhetssyn där både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv på miljö och hållbarhet finns med, vilket gör att du som student får en bra grundutbildning som ger många valmöjligheter för framtiden.

Det här lär du dig under programmet

Under programmets gång får du en ökad insikt om de globala utmaningarna och verktyg för att arbeta med samhällsplanering, klimatfrågor, miljövård eller bredare frågor kopplade till hållbar utveckling, både i Sverige och internationellt. Du får också kunskaper om klimatologiska processer, vilka effekter de har på det globala och lokala klimatet och hur detta i sin tur inverkar på miljö och samhällsplanering.
Efter godkända studier har du en god översikt av naturförhållanden, befolkning och samhällsorganisation, både globalt och regionalt, och en vetenskaplig förståelse för bakgrunden till olika miljöproblem, exempelvis växthuseffekten. Du har med dig kunskaper för att kunna analysera sambandet mellan människa, samhälle, miljö och globala ekosystem.
Som student hos oss vistas du i en miljö där kan du förvänta dig engagerade lärare som också forskar inom området och är involverade i spännande och högaktuella forskningsprojekt. Geografiprogrammet innebär omväxling för dig som student. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska studier i fält, där du lär dig använda verktyg för att samla in och analysera geografisk data. Kartografi, fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) är exempel på några viktiga verktyg som du lär dig använda på geografiprogrammet. 

Programmets struktur och innehåll

Läs mer om hur programmet är upplagt och vilka kurser du kommer att läsa

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Geografer arbetar ofta med samhällsplanering, miljövård eller bredare frågor kopplat till hållbar utveckling, i Sverige eller internationellt. Som geograf kan du till exempel arbeta med planering av ny kollektivtrafik, vägar, vattenförsörjning eller stadsplanering inför klimatförändringar. Geografer finns både inom näringslivet, offentliga verksamheter och internationella organisationer.
Vanliga yrkesroller bland våra tidigare studenter är miljökonsulter, samordnare, stadsplanerare och GIS-konsulter.

Arbetsmarknad och fortsatta studier

Teoretiska kunskaper, en helhetssyn och specifika färdigheter i geografiska informationssystem och digitala kartor gör geografer efterfrågade på arbetsmarknaden. Efter avslutad utbildning kan du söka till masterprogrammet i geografi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs av engagerade lärare som forskar inom området. Utbildningen har en stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning, vilket du som student kommer att ha glädje av.

Dina studier kommer att vara omväxlande och bestå av både föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar, seminarier, praktiska studier i fält, samt egna projekt. Utbildningen genomförs på både svenska och engelska. En stor del av kurslitteraturen är på engelska.  

Exkursioner kan ta dig till spännande miljöer runt Göteborg, men även till länder som till exempel Danmark, Norge och Spanien för att studera geografiska utmaningar.

Lokaler

Våra lokaler hittar du på Geovetarcentrum (GVC) som ligger centralt belägna vid Wavrinskys plats, Guldhedsgatan i Göteborg. Våra lokaler nås enkelt både genom kollektivtrafik, med buss- och spårvagnshållplats inpå husknuten, samt gång- och cykelvägar i centrala Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Inom kandidatprogrammet i geografi finns det under ditt andra läsår möjlighet att studera utomlands i en eller två terminer. Studier vid något av våra utländska partneruniversitet kan du räkna in i ditt svenska kandidatprogram. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter utomlands.

Vill du studera utomlands är du välkommen att kontakta vår studievägledning: svl@gvc.gu.se

Läs mer om studier utomlands