Bild
Vy över stad, begyggelse och hamninlopp
Länkstig

Geografi, kandidatprogram

Program
N1GEO
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G14A
Programinnehåll
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Utbildningen ger dig en unik natur- och samhällsvetenskaplig kompetens för att kunna arbeta med samhällsplanering, miljö- och hållbarhetsfrågor. Du lär dig om sambandet mellan naturmiljö, människans aktivitet på jorden och samhällsutveckling. Efter utbildningen är du redo att arbeta nationellt eller internationellt med samhällets klimatomställning, stadsplanering och hållbarhetsfrågor i stort. Arbetsmarknaden för geografer är god.

Om utbildningen

På kandidatprogrammet i geografi kombineras natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv på miljö- och hållbarhetsfrågor. Med hjälp av både natur- och samhällsvetenskapliga analysmetoder studerar du sambandet mellan människa, samhälle, naturmiljö och jordens förändringsprocesser. Du utvecklar en bred kunskap om hur människans aktivitet påverkar både landskap, klimat, global resursfördelning, stadsplanering och människors livsvillkor i stort.

Geografens helhetsperspektiv är en kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden och utbildningen öppnar därför upp för många olika karriärmöjligheter.

Utbildningen ger dig både kunskap om globala hållbarhetsutmaningar och konkreta verktyg för att arbeta med samhällsplanering, både i Sverige och internationellt. Du får en god översikt av naturförhållanden, befolkning och samhällsorganisation, globalt och regionalt.

Geodata och digitala verktyg - en spetskompetens

En viktig del i utbildningen är tillämpningen av så kallad geodata och digitala geografiska verktyg som Geografiska Informationssystem (GIS) samt analysmetoder som fjärranalys. Dessa används för att samla in, bearbeta och presentera geografiska data som används i samhällsbyggnad och vid kartläggningar av bland annat miljöproblem och riskanalyser.

Vad är geodata, fjärranalys och GIS? Och varför ökar behovet av kompetensen på arbetsmarknaden? Läs mer på www.gu.se

Programmets innehåll

Läs mer om hur programmet är upplagt och vilka kurser du kommer att läsa

Våra lärare

Din studiemiljö präglas av nära kontakt med lärare, som är aktiva forskare med djup ämneskunskap.

Möt våra lärare

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter utbildningen arbetar du med analys, utredning och projektledning i frågor som rör hållbar stadsutveckling, samhällsplanering, klimatomställning, resurshantering och miljövård. Geografer arbetar i företag, organisationer, myndigheter eller som konsulter - i Sverige och internationellt. Arbetsmarknaden för geografer är god.

Din kandidatexamen ger behörighet till flera utbildningar på masternivå.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Studierna är omväxlande och består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar, seminarier, egna projekt, exkursioner och praktiska studier ute i naturen. Att se och känna på verkligheten är en viktig del av utbildningen. Exkursioner kan ta dig till miljöer runt Göteborg, men även till länder som Danmark, Norge och Spanien för att studera geografiska utmaningar.

Utbildningen genomförs på både svenska och engelska. En stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Geografiprogrammet bedrivs av både Institutionen för geovetenskaper vid Naturvetenskapliga fakulteten och Institutionen för ekonomi och samhälle vid Handelshögskolan i Göteborg.

Stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning

Utbildningen har en stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning, vilket du som student har både glädje och nytta av. Under programmets gång bjuds tidigare studenter in, som nu är yrkesverksamma, för att föreläsa om karriärvägar och arbetsmarknad. Ibland erbjuds också studiebesök på företag och myndigheter för att ge dig en tidig inblick i yrkeslivet som stundar efter examen. En större arbetsmarknadsdag arrangeras på campus en gång per år där du får träffa en mängd arbetsgivare.

Lokaler

Institutionen för geovetenskapers lokaler finns i centrala Göteborg på Campus Medicinareberget. Vi finns i byggnaden Natrium, som invigdes 2023 och har toppmoderna labb och lärosalar. I Natrium samlas studenter och forskare inom de naturvetenskapliga områdena biologi, molekylärbiologi, kemi, marina vetenskaper, miljövetenskap, geovetenskaper och kulturvård.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Inom kandidatprogrammet i geografi finns det under ditt andra läsår möjlighet att studera utomlands i en eller två terminer. Studier vid något av våra utländska partneruniversitet kan du räkna in i ditt svenska kandidatprogram. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter utomlands.

Vill du studera utomlands är du välkommen att kontakta vår internationella koordinator: studyabroad@gvc.gu.se

Läs mer om studier utomlands