Bild
Vy över stad, begyggelse och hamninlopp
Länkstig

Geografi, kandidatprogram

Program
N1GEO
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G14A
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Utbildningen ger dig en unik natur- och samhällsvetenskaplig kompetens att arbeta med hållbarhetsfrågor på regional och global nivå. Du får en bred förståelse för hur samspelet mellan människa, natur och samhälle fungerar. Utbildningen innehåller både teoretiska föreläsningar, laborationer och praktiska studier i naturen. Efter utbildningen är du redo att arbeta nationellt eller internationellt med frågor som rör samhällets gröna omställning, stadsplanering och global resursfördelning. Arbetsmarknaden för geografer är god.

Om utbildningen

På kandidatprogrammet i geografi kombineras natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv på miljö- och hållbarhetsfrågor. Du får en bred förståelse för hur människans aktivitet påverkar både landskap, klimat, global resursfördelning, stadsplanering och människors livsvillkor i stort.

Bredden i utbildningen gör att du får såväl ökad insikt om globala hållbarhetsutmaningar som konkreta verktyg för att arbeta med samhällsplanering, både i Sverige och internationellt. Du får också en översikt av naturförhållanden, befolkning och samhällsorganisation, globalt och regionalt.

Under utbildningens gång får du specifika färdigheter i digitala geografiska verktyg och analysmetoder för att samla in och analysera geografiska data.

Programmets innehåll

Läs mer om hur programmet är upplagt och vilka kurser du kommer att läsa

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter utbildningen arbetar du med analys, utredning och projektledning i frågor som rör hållbar stadsutveckling, samhällsplanering, klimatomställning och miljövård. Geografer arbetar i företag, organisationer, myndigheter eller som konsulter - i Sverige och internationellt. Arbetsmarknaden för geografer är god. Din kandidatexamen ger behörighet till flera utbildningar på masternivå.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Du läser en kurs i taget. Dina studier är omväxlande och består av både föreläsningar, laborationer, gruppövningar, seminarier, egna projekt, exkursioner och praktiska studier ute i naturen. Du har nära kontakt med dina lärare, som oftast är aktiva forskare med djup ämneskunskap.

Exkursioner kan ta dig till miljöer runt Göteborg, men även till länder som Danmark, Norge och Spanien, för att studera geografiska utmaningar. Detta är något som geografistudenter brukar tycka är en särskilt intressant och spännande del av utbildningen.

Utbildningen genomförs på både svenska och engelska. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. 

Geografiprogrammet bedrivs av både Institutionen för geovetenskaper vid Naturvetenskapliga fakulteten och Institutionen för ekonomi och samhälle vid Handelshögskolan.

Stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning

Utbildningen har en stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning, vilket du som student har både glädje och nytta av.

Våra lärare

Undervisningen bedrivs av engagerade lärare som forskar inom området. Några av våra lärare har fått pedagogiska priser.

Lokaler

Institutionen för geovetenskapers lokaler finns i centrala Göteborg på Campus Medicinareberget. Vi finns i byggnaden Natrium, som invigdes 2023 och har toppmoderna labb och lärosalar. I Natrium samlas studenter och forskare inom de naturvetenskapliga områdena biologi, molekylärbiologi, kemi, marina vetenskaper, miljövetenskap, geovetenskaper och kulturvård.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Inom kandidatprogrammet i geografi finns det under ditt andra läsår möjlighet att studera utomlands i en eller två terminer. Studier vid något av våra utländska partneruniversitet kan du räkna in i ditt svenska kandidatprogram. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter utomlands.

Vill du studera utomlands är du välkommen att kontakta studyabroad@gvc.gu.se

Läs mer om studier utomlands