Göteborgs universitet
Länkstig

Frågor och svar om distanskurser på Institutionen för geovetenskaper

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om våra distanskurser. Här hittar du svar om allt från antagning till praktiska frågor om GIS.

Frågor om ansökan, antagning och administration

Om du har antagits till utbildningen under den ordinarie ansökningsperioden (ej som reserv) ska du tacka ja och acceptera din plats på kursen. Det gör du på antagning.se.  

Om du glömmer att svara på kursen måste du söka till kursen igen. 

När du har svarat behöver du bara vänta på information från vår studieadministratör. Du kommer att få e-post ungefär två veckor före kursstart med information om registrering, hur du skapar ett studentkonto och andra användbara tips. Du kan registrera dig på kursen n vecka före kursstart.

Om du är ny student får du en kallelse till kursen cirka 2-3 veckor innan en kurs börjar. I kallelsen finns länk till att skapa ett studentkonto. Detta skickas från studentexpeditionen på institutionen studentadmin@gvc.gu.se.

Om du är placerad som reserv eller har ansökt via sen ansökan finns information om vad som gäller på antagning.se 

Om du blir antagen till kursen behöver du inte göra något utan du kommer bli kotaktad av institutionens studieadministratör. Du kommer att få ett mejl ungefär två veckor före kursstart med information om hur du skapar ett studentkonto, registreringsprocessen och andra användbara tips. Du kan registrera dig en vecka före kursstart. Om du blir antagen till kursen nära inpå kursstart, kommer du att få e-postmeddelandet om registrering inom 24 timmar efter det att du antagits.

Om vi har stängt sen anmälan kan du inte längre söka för det tillfället.

En registrering visar att du tänker genomföra den kurs som du har antagits till. Registrering är nödvändig så att du kan få tillgång till kursen i Canvas, registrera dig för tentor och för att dina resultat kan rapporteras. Det är också en förutsättning för att få pengar från CSN.

Omregistrera dig måste du göra om du vill fortsätta med en kurs som du inte slutfört. Du kan inte söka till samma kurs igen. Om du varit registrerad på kursen tidigare måste du omregistrera dig varje termin som du tänkt delta i kursen eller göra en tenta. Detta gör du via studentexpeditionen: studentadmin@gvc.gu.se.

På sidan "Kurser i Canvas" på studentportalen hittar du kursernas öppna Canvas-sidor.

På de öppna sidorna finns litteraturlistor, kursplaner, scheman och kontaktuppgifter till kursansvarig. Informationen på de öppna sidorna kommer du åt innan du är registrerad på kursen. När du är registrerad kommer du åt ytterligare information.

Alla våra distanskurser är CSN-berättigade.

Kontakta CSN för mer information eller frågor om finansiering.

Kurserna Klimatförändringar/människa/samhälle (NG1610) och Geografiska informationssystem GIS - introduktion (NGN180) är schemalagda under 12 veckor då du läser 7.5 hp. Enligt CSN innebär det att du får studiemedel på 50 % under 10 veckor. 

NGN180 sommar och höst
NGN190 höst och vår
NGN235 vår
NG1610 höst, vår, och sommar

Man måste söka via antagning.se

Det är svårast att komma in på sommarkurserna. Då har vi en reservlista och alla kommer inte in. På hösten brukar de flesta komma in men även då kan det bli reservlista. Minst sökande har vi vanligtvis på våren.

Till sommarkurserna är söktrycket ofta högt och kurserna brukar fyllas under ordinarie anmälningstid. 

Till vårkurserna är söktrycket ofta något lägre. 

Sen anmälan innebär först till kvarn (efter att man bedömts som behörig), så det är bäst att söka så tidigt som möjligt under sen anmälan-antagningen. När reservlistan är tillräckligt lång så stänger vi anmälan. 

Frågor om upplägg och innehåll

Ibland är kursen markerad som en distanskurs men det står ändå Göteborg som studieort. Följande gäller:

NGN180 och NGN190 GIS-kurser är båda 100 procent online på distans. 

NGN235 GIS: Introduktion till fjärranalys är 100 procent distans men kursen innehåller ett valfritt moment på Geovetarcentrum i Göteborg, där du får arbeta med drönare.

NG1610 Klimatförändringar/människa/samhälle är på 100 procent distans.

Det språk som anges på antagning.se (eller universityadmissions.se) gäller alltid och du måste uppfylla de språkkrav som finns för kursen.

Följande gäller för de olika kurserna:

NGN180 och NGN190 GIS-kurser när du registrerat dig finns information på båda språken och du väljer det som du föredrar.

NGN235 GIS: Introduktion till fjärranalys när du registrerat dig finns information på båda språken och du väljer det som du föredrar.

NG1610 Klimatförändringar/människa/samhälle ges endast på svenska.

Samma kurs finns ibland listad två gånger, det beror på något av följande:

1) Språket. Om kursen ges på både svenska och engelska listas den två gånger

2) Studietakt. Våra distanskurser ges antingen på 50 procent (7.5 hp på 10 veckor) eller 25 procent (7.5 procent på 20 veckor). Om vi ger kursen med två olika studietakter samtidigt så listas den två gånger.

50 procent är halvfart och för en utbildning på halvfart ska du lägga cirka 20 timmar i veckan på dina studier. Det tar alltså dubbelt så lång tid att läsa en kurs på halvfart som det tar att läsa samma kurs på helfart.

25 procent är kvartsfart och för en utbildning på kvartsfart ska du lägga ca 10 timmar i veckan på studier. Det tar alltså fyra gånger så lång tid att läsa en kurs på kvartsfart som det tar att läsa samma kurs på helfart.

Du kan mer eller mindre själv bestämma studietakten inom ramen för kursen, men du måste avsluta kursen inom kursperioden. Ett exempel: du kan välja att studera 100 procent en vecka och sedan ta paus eller arbeta mindre varje vecka.

I princip ja. Du bör dock fråga din heminstitution om du kan eller inte för att vara säker. Är du student på institutionen för geovetenskaper är du välkommen att använda dessa kurser i din utbildning, men studerar du ett av våra program så finns vanligtvis en liknande kurs inom programmet. Det är alltid klokt att kontakta den institution där du kommer ta din examen för att vara säker.

Du bör fråga din heminstitution om det är okej eller inte. Är du student på institutionen för geovetenskaper kan du göra det, om behoven uppstår. Kontakta studievägledningen för mer information.

  • Du kan begära en omregistrering till kursen genom att mejla studentadmin@gvc.gu.se, cirka två veckor innan nästa kursstart.
  • Om du tidigare registrerats för kursen kan du inte ansöka igen via universitetsadmissions.se eller antagning.se.
  • Om du har några poäng i Ladok-systemet försvinner de inte när du registrerar dig, du fortsätter helt enkelt därifrån för att slutföra kursen (exempel: 7,5 högskolekurs och du har 2,5 poäng i Ladok, då behöver du att bara slutföra de saknade 5 poäng)
  • En konsekvens är att kurser utvecklas vilket innebär att du inte kan räkna med exakt samma innehåll som du tidigare påbörjat.
  • Vi har ändrat undervisningsplattformar från GUL (hösten 2019 och tidigare) till CANVAS (våren 2020 och framåt), arbete som sparats på GUL men som inte formellt registrerats i Ladok måste göras om ifall du inte sparat arbetet på din egen dator.
  • Om du efter din registrering och tittar igenom kursinnehållet och känner dig osäker på vad som måste slutföras, är både kursansvarig och studievägledaren bra att fråga för vägledning.

Vi använder gratis programvara för alla plattformar (Linux, Windows, MAC).

Ja, både Windows-datorer och Mac- funkar. QGIS (www.qgis.org) finns för alla plattformar.

Chromebook funkar inte då man inte kan installera program på dessa datorer.

När det gäller datorprestanda gäller generella råd. Nyare datorer med mycket RAM minne (4+ GB), modern CPU och en snabb SSD-disk fungerar bättre än äldre datorer med mindre prestanda. Dock kan dessa ändå funka, särskilt under dessa introduktionskurser. Vill du köra tyngre analyser och mer omfattande data kan du överväga en uppgradering på sikt. Bäst är att testa installationen av QGIS och se om programmet kör igång. Du måste räkna med cirka 10GB hårddiskutrymme (några GB för programmet och lite marginal för analyser och data).

Vi använder bara QGIS i våra distanskurser.

NGN180 GIS Ja - online

NGN190 GIS II Nej

NGN235 GIS: Introduktion till fjärranalys Ja online

NG1610 Klimatförändringar/Människa/samhälle nej

Behöver du hjälp med kursmaterialet ska du börja med att titta på det material som ligger uppe i Canvas, där finns stödinformation och forum. Möten kan också göras i zoom med kursansvarige eller lärarassistenter.

I denna kurs arbetar vi inte med sjökort. Det finns bättre program än GIS för att jobba med sjökort. ArcGIS (fungerar bara på windows-dator) har ett verktyg för detta där du kan få in sjökorten. 

Du behöver ha en egen dator för att kunna tillgodogöra dig kursen. Som distansstudent har du inte möjlighet att komma in i lokalerna under sommaren då du behöver ett passerkort.

Är  du redan student hos oss och har ett GU-kort så kan du komma in med det och använda datorsalen under höst- och vårtermin.