Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GIS: Introduktion till fjärranalys

Kurs
NGN235
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

En nätbaserad distanskurs som ger en introduktion till fjärranalys. Kursen passar dig som är nyfiken på fjärranalysdata och dess användning och för dig som ser fjärranalys som en viktig del av ditt framtida arbete. För att kunna söka till kursen behöver du ha grundläggande kunskaper i GIS.

Om utbildningen

Dagliga satellitbilder, micro-satelliter, data från drönare, Google
Earth och LiDAR är bara några av de spännande datakällor som är
tillgängliga för forskare och allmänheten. Fjärranalys är en viktig
datakälla till Geografiska Information System (GIS), till exempel för att
upptäcka förändringar i marktäcket, att kartera skogen samt topografin
med LiDAR-data, och att få bilder och 3D-data med hjälp av drönare.

Kursen ger en
introduktion till 2D (t ex Sentinel-2 data) och 3D (t ex fotogrammetri
med drönare, flygburen LiDAR) fjärranalysdatakällor för tillämpningar i
terrester miljön, teorin bakom fjärranalys, information om tillgång till
data, dataanalys övningar, samt tar upp framtidsutvecklingar i ämnet.

Kursen är till övervägande del digital men fysiska träffar erbjuds, till exempel en demonstration av drönarflygning. Kursen har sitt fokus på fjärranalys av terrestera miljöer.

Frågor och svar om distanskurser på institutionen för geovetenskaper

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången i Geografiska informationssystem I (NGN180) eller motsvarande.  Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Del ett av
kursen innehåller en progression av föreläsningar, läsning och praktiska övningar  (inlämningsuppgifter). Del två  består av en tentamen för att visa på förvärvad kunskap.