Bild
Satellitdata över svenska fjällen
Satellitbild över Torneträsk och Abisko. Satellitdata används i fjärranalys. (Fotnot: Figuren innehåller modifierade Copernicus Sentinel-2 data från 2018.)
Foto: ESA
Länkstig

Plugga geodata, fjärranalys och GIS - vad betyder det?

Som student inom ämnena geografi och geovetenskap utvecklar du viktiga kunskaper inom områden som benämns geodata, geografiska informationssystem och fjärranalys. Men vad handlar det om egentligen? Och varför ökar behovet av denna kompetens på arbetsmarknaden? På den här sidan får du veta mer.