Bild
Geografistudenter vid datorer.
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Geografi

Program
L1Ä79-FGE7
Grundnivå
4 år
240 högskolepoäng (hp)
Ges vid Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1L95B
Programinnehåll

Kort om inriktningen

Detta ämne ges som förstaämne inom Ämneslärarprogrammet, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, och förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i främst grundskolans årskurs 7-9. Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå.

Andra

Om utbildningen

Geografi är ämnet som behandlar hur människan använder jordens resurser och vad konsekvenserna blir. En ökad medvetenhet om resurshushållning och miljöfrågor, både lokalt och globalt, gör att behovet av geografiska kunskaper ökar.

Du får insikt i de globala geosystemen, förstår sambandet mellan den geografiska miljön och människans utformning av samhället. Dessutom kommer du att öka din medvetenhet om globala problem och du får en översikt över naturförhållanden, befolkning, samhällsorganisation och resurser, både i ett globalt och regionalt perspektiv.

Geografi ger dig både ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv som integreras genom att olika handlingsalternativ för hållbar utveckling diskuteras. Jordens olika naturmiljöer och människans verksamhet och resursutnyttjande står i centrum. Du kommer att lära dig analysera, förklara och förstå variationen av såväl naturliga miljöer som de miljöer människorna förändrat, samtidigt som du får en ökad insikt i många av dagens samhällsproblem. Kartografi, fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) är viktiga verktyg för dagens geografer.

Om du vill ha en kandidatexamen i geografi så rekommenderar vi att du läser kandidatprogrammet i geografi och efteråt läser kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Programstudievägledning
Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor
Frågor om ämnet? Kontakta studievägledare på respektive ämnesinstitution.

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Observera att det kan finnas särskilda regler för klädsel eller annan personlig utsmyckning under VFU som måste följas.

More information about Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Med en utfärdad ämneslärarexamen har du behörighet att ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 7-9 och åk 4-6. Med vissa ämnen blir du dessutom behörig att undervisa inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och
institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna,
ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på
en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare.

Studier utomlands

Du har möjlighet att göra delar av dina studier inom högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier utomlands. I regel måste du själv ta initiativ till ett sådant utbyte genom att först vända dig till din kursansvariga institution.