Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Geografiska informationssystem (GIS) - introduktion

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11212
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11213
Ansökan stängd

Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11214
Ansökan stängd

Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11215
Ansökan stängd

Kort om kursen

En 100% web-baserad introduktionskurs till GIS. Kursen innehåller uppgifter som presenterar öppet källor GIS (QGIS) och kunskap i GIS teori.

Om utbildningen

Kursen är en introduktionskurs till GIS och behandlar grundläggande moment som
datainsamling, bearbetning, analys, visualisering, datayper, samt grundläggande vektor och rasteranalys verktyg.
Kursen är helt nätbaserad och bygger på eget arbete med ett GIS program. För den
teoretiska inlärningen finns det inspelade föreläsningar samt kurslitteraturen. Det
praktiska momentet består av övningar och uppgifter som lämnas in individuellt. Även
innehållet i dessa bidrar till ökad teoretisk förståelse.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).

Efter studierna

Efter introduktions kursen kan man fortsätta på distans med NGN190 GIS II en fortsättningskurs i GIS eller NGN235 Introduktion till fjärranalys.