Bild
Länkstig

Geografiska informationssystem (GIS) - introduktion

Kurs
NGN180
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-31401
Ansökan stängd

Kort om kursen

Detta är en webbaserad introduktionskurs till geodata och Geografiska Informationssystem (GIS). Kursen innehåller uppgifter som presenterar öppen geodata GIS (QGIS) och kunskap i GIS-teori.

Om utbildningen

GIS är verktyg som samlar in, hanterar, analyserar och visualisera geodata, alltså information som är kopplad till en plats. Med hjälp av GIS blir data synlig i form av till exempel kartor och 3D-scener. I GIS kan en stor mängd olika data länkas samman för att sedan visualiseras på ett lättillgängligt sätt. Med hjälp av GIS kan analyser genomföras, förändringar i den geografiska miljön bevakas och nya trender upptäckas. GIS behövs för att hantera stora och små geografiska utmaningar, till exempel i samhällsbyggnad och vid kartläggningar av miljöproblem och riskanalyser.

Arbetsgivare är i behov av personer som vet hur GIS kan användas, analyseras och presenteras.

Kursen är en introduktionskurs till GIS och behandlar grundläggande moment som:

  • datainsamling
  • bearbetning
  • analys
  • visualisering
  • datatyper
  • grundläggande vektor och rasteranalysverktyg.

Kursen är helt nätbaserad och bygger på eget arbete med ett GIS program. För den teoretiska inlärningen finns det inspelade föreläsningar samt kurslitteraturen. Det praktiska momentet består av övningar och uppgifter som lämnas in individuellt. Även innehållet i dessa bidrar till ökad teoretisk förståelse.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter introduktionskursen kan du fortsätta med distanskurser NGN190 Geografiska informationssystem 2 (GIS), eller NGN235 GIS: Introduktion till fjärranalys.

Så är det att plugga

Undervisningen

Nätbaserad distansutbildning. Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar samt praktiska övningar och uppgifter med handledning på distans.

Undervisningsspråk: svenska och engelska.