Länkstig

Geografiska informationssystem (GIS) - introduktion

Kurs
NGN180
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11458
Ansökan stängd

Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11459
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11456
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11457
Ansökan stängd

Kort om kursen

En webbaserad introduktionskurs till GIS. Kursen innehåller uppgifter som presenterar öppet källor GIS (QGIS) och kunskap i GIS teori.

Om utbildningen

Kursen är en introduktionskurs till GIS och behandlar grundläggande moment som

  • datainsamling
  • bearbetning
  • analys
  • visualisering
  • datatyper
  • grundläggande vektor och rasteranalys verktyg.

Kursen är helt nätbaserad och bygger på eget arbete med ett GIS program. För den teoretiska inlärningen finns det inspelade föreläsningar samt kurslitteraturen. Det praktiska momentet består av övningar och uppgifter som lämnas in individuellt. Även innehållet i dessa bidrar till ökad teoretisk förståelse.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter introduktions kursen kan du fortsätta på distans med NGN190 GIS II en fortsättningskurs i GIS eller NGN235 Introduktion till fjärranalys.

Så är det att plugga

Undervisningen

Nätbaserad distansutbildning. Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar samt praktiska övningar och uppgifter med handledning på distans.

Undervisningsspråk: svenska och engelska.