Göteborgs universitet
Bild
En kvinna kör en drönare över snötäckt landskap
Heather Reese är forskare vid Institutionen för geovetenskaper och expert på fjärranalys. I sin forskning använder hon bland annat drönare och satellitdata.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Vår forskning

Institutionen för geovetenskapers forskning rör sig mellan landmassorna, haven och atmosfären. Våra forskare studerar människans aktivitet, samspel och påverkan på jorden. I en internationell, dynamisk och tvärvetenskaplig forskningsmiljö tar vi oss an samhällsrelevanta utmaningar, som klimatförändring och människans omställning för en hållbar värld.

Vår kompetens finns inom områdena geologi, naturgeografi och ekosystemvetenskap. Våra starka forskningsområden är "Klimat och klimatförändring", "Geosfären" och "Processer på Jordens yta". Vi är specialiserade på verktyg som tillämpas inom dessa områden, som till exempel dendrokronologi, isotopanalys, GIS och fjärranalys.

Vi är värd för Third Pole Environment (TPE)

Third Pole Environment (TPE) är ett internationellt forskningsprogram för tvärvetenskapliga studier av sambanden mellan atmosfären, vattnet, kryosfären, ekologin och mänskligheten i området kring den tredje polen. Programmet inleddes 2009 med stöd av UNESCO och UNEP och har sedan dess utvecklat produktiva workshops, forsknings- och observationsnätverk samt utbildningskurser för unga forskare. Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet är värd för ett av fem TPE-centra i världen under ledning professor Deliang Chen. Övriga TPE centra är placerade i Kina, USA, Tyskland och Nepal. TPE samordnar cirka 100 forskare runt om i världen.

Läs mer om Third Pole Environment på TPE:s hemsida