Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Två studenter mitt emot varandra framför varsin dator
Behåll kontakten som alumn
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Fördelar med alumnnätverket

Du blir en del av ett värdefullt nätverk med alumner i en rad olika branscher och arbetsplatser i främst Västsverige, men också i övriga delar av Sverige och globalt i mer än 80 länder. Hittills har över 20 000 tidigare studenter valt att gå med i alumnnätverket, som är helt kostnadsfritt.

Ny forskning, alumnträffar och nyheter

Genom att behålla kontakten med universitet, kan du ta del av all ny kunskap som forskningen ständigt genererar, fortsätta ditt livslånga lärande och utveckla givande samarbeten. Glöm inte heller att du fortfarande kan besöka universitetsbiblioteken.

När du anmäler dig till alumnnätverket kan du:

 • Bli inbjuden till inspirerande föreläsningar och alumnträffar.
 • Prenumerera på e-nyhetsbrev med senaste nytt om föreläsningar, aktuell forskning, kompetensutveckling och utbildning.
 • Få rabatterad träning på friskvårdsanläggningarna Fysiken i Göteborg - 20 % på ett årskort och kostnadsfri provträning en vecka.
 • Samarbeta med universitetet genom att gästföreläsa, skapa kontakter med studenter för nya idéer, vara mentor och annat.
 • Rekrytera studenter för praktik, examensarbete eller (extra)jobb genom universitetets annonsportal eller sök en tjänst för examinerade.

Du är viktig för oss

Kontakten med dig kan ge stöd till nuvarande studenter, bättre utbildningskvalitet och starkare omvärldskontakter. Med din hjälp kan vi:

 • Visa våra studenter vad deras utbildning kan leda till.
 • Förbättra våra kontakter med offentlig verksamhet, näringsliv och våra alumner i yrkeslivet.
 • Hitta praktikplatser, examensarbete och samarbete.
 • Utveckla och kvalitetssäkra våra utbildningar.

Nyheter

Kompetensutveckling

För dig som vill utveckla dig med ytterligare utbildning inom ditt yrkesområde eller bara av eget intresse, finns många kurser inom en rad ämnen som du kan kombinera med ditt arbete. Du kan läsa på distans eller kvällstid och i olika studiefart.

Du kan kompetensutveckla dig genom kurser och program ur det ordinarie utbildningsutbudet.
Ansökningsperioden för att studera under vårterminen 2022 är 15 september - 15 oktober.

Om du är anställd i företag, offentlig verksamhet och organisationer kan din arbetsgivare  beställa skräddarsydda uppdragsbildningar.

Rabatt på Fysiken

Som alumn från Göteborgs universitet får du 20 procents rabatt på utvalda årskort vid Fysikens anläggningar i Göteborg. Du kan provträna en vecka per år utan kostnad - förutom 50 kr för passerkortet.

För att få rabatt behöver du anmäla dig till alumnnätverket och mejla namn, födelsedata och e-postadress till alumn@gu.se, så mejlar vi ett intyg som du kan visa upp i Fysikens reception.

Rabatten ges på:

 • ett årskort för gym- och gruppträning på en gymanläggning –  Fysiken Gibraltargatan eller Fysiken Kaserntorget.
 • ett multikort med tillgång till Fysikens alla anläggningar under ett år.

Forskning och samarbeta med forskare

Göteborgs universitet bedriver omfattande forskning. Det finns många exempel på fruktbara samarbeten mellan våra forskare och organisationer, företag och myndigheter. Det kan handla om uppdragsforskning, gemensamma forskningsprojekt eller industridoktorander.

Hitta forskning och samarbete

 

Forskning på Wallenberglaboratoriet
På Wallenberglaboratoriet forskar experter inom epidemiologi, fysiologi samt molekylära och biokemiska tekniker. Omkring 130 personer är verksamma vid laboratoriet, fördelade på fler än femton forskargrupper.
Foto: Johan Wingborg

Vanliga frågor - FAQ

Du kan logga in antingen genom att använda dina inloggningsuppgifter till Facebook eller klicka här och fyll i din e-postadress dit det skickas en verifieringslänk. Titta i skräpposten om länken uteblir.
Klicka på verifieringslänken och du kommer direkt till anmälningsformuläret, där du fyller i dina kontaktuppgifter, yrke, arbetsplats med mera. Du kan också kryssa i vad du vill prenumerera på och vad du kan tänka dig att bidra med. Din e-postadress är extra viktig då kommunikationen sker digitalt.

Till sist behöver du kryssa i rutan till att du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Till Behandling av personuppgifter i alumnsystemet

Du behöver  inga inloggningsuppgifter utan varje gång du behöver ändra dina uppgifter eller prenumeration, går du in på https://alumn.gu.se/, fyller i din e-postadress och får ett nytt verifieringsmejl till din e-post eller loggar in med ditt Facebook-konto.

 

OBS! Ska du ändra din e-postadress ber vi dig kontakta oss då funktionen är under omarbetning - alumn@gu.se 

Om du ska ändra andra uppgifter loggar du in med ditt Facebook-konto eller skriver in din e-postadress i fältet "Ange e-postadress" i länken - https://alumn.gu.se/. Då får du en verifieringslänken till din e-post.

Klicka på verifieringslänken och du kommer direkt till din alumnprofil, där du kan ändra yrke, arbetsplats, prenumerationer, engagemang och annat.

Du behöver alltså inget användarnamn eller lösenord för att komma in i alumnsystemet, utan du börjar ALLTID  med att skriva in din e-postadress eller logga in med Facebook-kontot.

OBS! Om du inte har får mejlet med verifieringslänken nästan direkt, kontrollera din mapp med skräppost.

Information om din utbildning och postadress får vi från Göteborgs universitets studiedokumentationssystem Ladok. Adressuppgifterna kommer i sin tur från Skatteverkets adressregister Navet.

Om du inte har ett svenskt personnummer eller eventuellt har glömt dina fyra sista siffror i personnumret skriver du ditt födelsedatum följt av fyra nollor så här: ååååmmdd-0000.

Om du vill vara med i Göteborgs universitets alumnnätverk är anmälan en förutsättning för att vi ska kunna kontakta dig så att du får vad du kryssar vid anmälan, som till exempel prenumeration på e-nyhetsbrev, inbjudningar till föreläsningar, alumnträffar och andra arrangemang. Nyhetsbrev och inbjudningar skickas enbart ut genom e-post.

Göteborgs universitet vill:

 • veta vad studierna leder till för yrke och arbetsplats
 • kvalitetssäkra och utveckla program och kurser utifrån alumnernas återkoppling från yrkeslivet
 • förbättra kontakterna med näringsliv, offentlig verksamhet och organisationer som kan leda till praktikplatser, examensarbeten och annat samarbete.

Flertalet universitet och högskolor har någon form av alumnkontakt för att kunna skapa och stärka relationen med sina tidigare studenter för ett ömsesidigt utbyte. Alumnerna ses som viktiga ambassadörer för lärosätet och för dess fortsatta utveckling. Därmed är alumnverksamheten en betydelsefull del i högskolans samverkansuppgift - den så kallade tredje uppgiften.

Nej, du kan inte se eller söka efter dina kursare i alumnnätverket. Genom åren har det visat sig att ni som alumner inte längre nätverkar i själva alumnsystemet, utan gör det i sociala medier. Framför allt i nätverket för yrkeslivet Linkedin.

Göteborgs universitet en stor alumngrupp så följ oss gärna på Linkedin där vi lägger aktuell forskning, tips på öppna föreläsningar och annat.

Till Göteborgs universitets Linkedin-sida

Göteborgs universitet är en myndighet och lyder under offentlighetsprincipen, vilket innebär att innehållet i alumnsystemet inte är sekretessbelagt. Du som har någon typ av skyddade personuppgifter vet redan att du alltid ska vara försiktig med att lämna ut uppgifter om dig själv.

Om du ändå vill vara med i alumnnätverket för att till exempel få e-nyhetsbrev och inbjudningar, måste du kontakta alumnkontoret för att vi ska kunna markera i alumnsystemet att du har skyddad hemadress och göra andra nödvändiga åtgärder. Det gäller också dig som har fått skyddade personuppgifter först efter att du registrerade dig i alumnsystemet.

Inga alumner kan se varandras uppgifter i alumnsystemet, utan det är enbart behöriga administratörer på Göteborgs universitet som har tillgång till systemet.

Kontakta alumnkontoret om du har skyddade personuppgifter- alumn@gu.se och 031-786 69 02/03


 

Alumn kallas du som tidigare har studerat vid ett universitet. Ordet kommer av latinets "alumnus" som betyder lärjunge eller skyddsling. Ursprunget är latinets "alere" som betyder nära, uppföda eller fostra.

Ordet finns belagt i svenska språket sedan 1835. Ibland används engelskans "alumni" även i svenskan, men det är latinets maskulina pluralform (singular "alumnus") och "alumnae" är feminina pluralformen (singular "alumna").

Svenska Akademin rekommenderar könsneutral böjning som alumn, alumnen och alumner, vilket också Göteborgs universitet gör.

För att vara med i alumnnätverket räknas du som alumn från Göteborgs universitet* när du har tagit examen på grund- eller forskarnivå, eller har läst minst 60 hp.
* Med Göteborgs universitet menas alla högskolor som genom åren införlivats i Göteborgs universitet.
 

Om du inte längre vill vara med i alumnnätverket mejlar du ditt namn och födelsedata (ÅÅÅÅ-MM-DD) till oss på  alumn@gu.se så tar vi bort dig ur alumnsystemet.