Göteborgs universitet
Bild
Vulkan
Foto: Pixabay Free Images

Geosfären

Geosfären är ett av Institutionen för geovetenskapers starka forskningsområden. I våra studier försöker vi förstå både dagens geodynamiska processer på jorden och evolutionen av jorden och andra jordiska planeter under solsystemets historia.

Geosfären påverkar atmosfären, haven och kritiska processer som vattencykler och biogeokemiska cykler. Stenar, mineraler och de landformer som finns både på jordens yta och i de inre delarna är i fokus för vår forskning.

Forskningsområden

Inom forskningsområdet Geosfären studerar vi bland annat:

  • Geotermisk energi
  • Isdynamik
  • Mineralresurser för en grön ekonomi
  • Processer i subuduktionszonen och kopplingar till naturkatastrofer
  • Klimatförändringar i det geologiska förflutna
  • Utveckling av nya geokemiska och petrofysiska verktyg
  • Grundvattenresurser

 

Bild
Vårmark
Foto: Michelle Nygren

Forskargrupper

Hydrogeologigruppen

Forskargruppen deltar i grundläggande forskning och undervisning inom hydrogeologi, hydrogeologiska föroreningar och hydrogeokemi. Det finns två huvudsakliga forskningsämnen inom gruppen: färskvattenresurser under förändrade miljö- och klimatförhållanden och beteendet hos föroreningar i underytan.

Läs mer på Hydrogeologigruppens hemsida
 

Microgeochemistry Group Gothenburg MG3

Microgeochemistry Group Gothenburg (MG3) kombinerar aspekter av de traditionella områdena geokemi, petrologi och mineralogi för att öppna ett rikt arkiv av information som finns lagrad i jordmaterial på en submineralisk skala. Gruppens styrka är kombinationen av utmärkt toppmodern mikroanalytisk utrustning med ledande experter inom geokemi och petrologi.

Läs mer på Microgeochemistry Groups hemsida

Våra forskningsfinansiärer och samarbeten

Våra forskningsprojekt finansieras huvudsakligen av Vetenskapsrådet, Formas, STINT, Horizon 2020.

Våra forskningsmetoder

Hos oss finns några av de bästa anläggningarna för mineralanalys i Sverige.

Forskning för hållbar utveckling

Vår forskning bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #11 Hållbara städer och samhällen, #13 Bekämpa klimatförändringar, #14 Hav och marina resurser

Foto: United Nations Development Programme