Göteborgs universitet
Bild
Vulkan
Foto: Pixabay Free Images

Geosfären

Inom forskningsområdet Geosfären bedrivs studier för att förstå de processer som sker i den djupa och grunda jorden och som i sin tur påverkar naturresurser. Här undersöks också jordens och jordiska planeters utveckling under solsystemets historia. Forskningen omfattar geologi, geokemi, mineralogi, sedimentologi och hydrogeologi. Mångfalden i Västsveriges geologi är ett naturligt laboratorium för vår forskning och är en viktig del av ett i vårt globala forskningsnätverk.

Hållbar förvaltning av naturresurser är en av de största utmaningarna för vårt moderna samhälle. Inom forskningsområdet Geosfären strävar vi efter att utveckla grundforskningen om den djupa jorden ner till kristallnivå, med utgångspunkt i samhällets behov av att utveckla hållbar användning av naturresurser. 

Forskningsområden

Inom forskningsområdet Geosfären studerar vi bland annat:

  • Geotermisk energi
  • Isdynamik
  • Mineralresurser för en grön ekonomi
  • Processer med kopplingar till naturkatastrofer
  • Yt- och grundvatten
Bild
Vårmark
Foto: Michelle Nygren

Forskargrupper

Hydrogeologigruppen

Forskargruppen deltar i grundläggande forskning och undervisning inom hydrogeologi, hydrogeologiska föroreningar och hydrogeokemi. Det finns två huvudsakliga forskningsämnen inom gruppen: färskvattenresurser under förändrade miljö- och klimatförhållanden och beteendet hos föroreningar i underytan.

Läs mer på Hydrogeologigruppens hemsida
 

Microgeochemistry Group Gothenburg MG3

Microgeochemistry Group Gothenburg (MG3) kombinerar aspekter av de traditionella områdena geokemi, petrologi och mineralogi för att öppna ett rikt arkiv av information som finns lagrad i jordmaterial på en submineralisk skala. Gruppens styrka är kombinationen av utmärkt toppmodern mikroanalytisk utrustning med ledande experter inom geokemi och petrologi.

Läs mer på Microgeochemistry Groups hemsida

Våra forskningsfinansiärer och samarbeten

Våra forskningsprojekt finansieras huvudsakligen av Vetenskapsrådet, Formas, STINT, Horizon 2020.

Våra forskningsmetoder

Hos oss finns några av de bästa anläggningarna för mineralanalys i Sverige.

Forskning för hållbar utveckling

Vår forskning bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #11 Hållbara städer och samhällen, #13 Bekämpa klimatförändringar, #14 Hav och marina resurser

Foto: United Nations Development Programme