Bild
Länkstig

Geovetenskap, Masterprogram

Program
N2GVS
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A14B
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Masterprogrammet i geovetenskap ger dig en specialiserad utbildning i geologi eller klimatologi/naturgeografi. Du skapar din egen unika profil utifrån dina intressen och mål. Kurserna inom programmet erbjuder flera olika kombinationer av ämnesspecialiseringar och förbereder dig för att ta dig an angelägna frågor som rör klimatanpassning, miljöskydd och utveckling av hållbara energisystem. Programmet ges på engelska.

Om utbildningen

Masterprogrammet i geovetenskap är tvärvetenskapligt grundat, har en stark naturvetenskaplig förankring och drar nytta av modern teknik och instrumentering.

Specialisering

Programmet har två studieområden: geologi och klimatologi/fysisk geografi. Du kan fokusera helt på ett intresseområde eller läsa kurser i båda ämnena.

Specialisering: geologi
Inom geologi erbjuder programmet en tre veckor lång fältresa varje läsår, till exempel till Alperna eller Oman. Du har också möjligheter till fältarbete i Sverige och större Skandinavien., samt praktik. Fältplatserna kan vara del i ditt masterprojekt.

Specialisering: fysisk geografi/klimatologi
Många forskningsprojekt genomförs vid forskningsinfrastrukturen Skogaryd Research Catchment - en av Sveriges nationellt stödda fältstationer - som drivs av Institutionen för geovetenskaper. Andra genomförs vid fältstationen Latnjajaure i norra Sverige, där Göteborgs universitet har bedrivit klimatforskning sedan 1990.

Masterarbete och val av kurser

Ditt masterprojekt utgör huvuddelen av din utbildning och fördjupar dina kunskaper om vetenskapligt arbete, analys och rapportering av vetenskapliga resultat. Du övar din kommunikationsförmåga genom presentationer av vetenskapliga resultat.  

Projektarbetet är minst 30 högskolepoäng (en hel termin), men vi ser helst att du genomför ett projektarbete på 45 eller 60 högskolepoäng. De kurser du väljer, oavsett om det är en fältresa, en labbkurs eller ett seminarium, kommer i slutändan att bidra till ditt projektarbete.

Programstruktur och kurser

Master's in Earth Sciences: Programme Structure and Content

Earth Science Seminar - masterprogrammets kärna

Under det tvååriga programmet löper en övergripande kurs - Earth Science Seminar. Den samlar alla studenter som deltar i masterprogrammet i geovetenskaper. Genom seminariet introduceras du till programmet, träffar forsknings- och undervisningspersonal, får information om möjligheter till jobb och doktorsexamen och, i förekommande fall, presenterar du dina egna arbeten för andra för feedback och stöd. Masterprojektet fungerar som en röd tråd i seminariet och bidrar till att ge dig idéer för dina kursval och till ditt masterprojekt. Seminariet har också en viktig funktion för kommunikation och för att skapa gemenskap.

Studie- och forskningsmiljö

Din studiemiljö kännetecknas av nära samarbete mellan lärare och studenter, starka forskningsförbindelser och stark interaktion med den geovetenskapliga sektorn. Detta blir din utgångspunkt för idéer, uppslag och data för ditt masterprojekt. Institutionen för geovetenskaper präglas av en internationell och mångsidiga miljö med kopplingar till bredare, internationella forskargrupper och fältområden. Något kan vara fördelaktigt för dig som student.

En av fördelarna för dig är de omfattande möjligheterna att fokusera på hållbarhetsfrågor, där många av våra klimatstudier inbegriper klimatmodellering för att förklara och förutsäga klimatförändringar. Vi studerar klimatförändringar via biokemi, dendrologi och atmosfär, vilket ger dig möjlighet att studera klimatförändringar genom en rad olika proxys, beroende på ditt personliga intresse.

Vår starka forskningsmiljö och avancerade laboratorieutrustning inom geologiområdet svarar upp mot det moderna samhällets behov. Detta är också något som kommer dig som student till nytta och vässar dina kunskaper.

Läs mer om vår forskning på vår hemsida

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) med Geovetenskap som huvudämne eller motsvarande samt krävs Engelska B/Engelska 6.

Från VT24 gäller följande: 

För antagning till N2GVS Geovetenskap, masterprogram, krävs en kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 120 högskolepoäng inom geovetenskap eller motsvarande. Sökande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet.

Dessutom krävs engelska 6 eller motsvarande kunskaper. För internationella sökande listas motsvarande kunskaper av Universityadmissions.se, under English language requirements.

Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta med avancerad geovetenskaplig tillämpning inom stat eller näringsliv. Du kan också fortsätta med en akademisk karriär.

Exempel på arbetsområden för tidigare masterstudenter:

  • nationella och internationella företag
  • myndigheter
  • institut
  • organisationer som arbetar med förvaltning av naturresurser och miljö, t.ex. konsulter och företag inom energi-, försäkrings- och byggsektorn.

Så är det att plugga

Undervisningen

Du kommer att använda våra moderna labblokaler aktivt under din utbildning. Våra laboratorier omfattar:

    Laserlaboratorium (Laser ICP-MS och SEM)
    Raman-mikroskop
    Islaboratorium
    Dendrologiskt laboratorium
    Biogeokemiskt labb
    Volatile organic compounds (kopplat till hydrogeologi)

Lokaler

Undervisningen sker i huvudsak i det nybyggda huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Inom masterprogrammet i geovetenskap har du under ditt första och andra
läsår möjlighet att studera utomlands i en termin. Studier vid något av
våra utländska partneruniversitet kan du räkna in i ditt svenska
masterprogram. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter
utomlands. Vill du studera utomlands bör du kontakta vår internationella koordinator så snart som möjligt efter programstart: studyabroad@gvc.gu.se

Läs mer om studier utomlands