Bild
Länkstig

Geovetenskap, kandidatprogram

Program
N1GVS
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G14B
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

På geovetenskapsprogrammet lär du dig hur allting hänger ihop; jordklotets sammansättning, jordens processer och människans användande av naturresurser. Du tränar dig i geotekniska analys- och undersökningsmetoder. Studierna är omväxlande med föreläsningar, laborationer och exkursioner i naturen. År 2 specialiserar du dig inom geologi eller naturgeografi. Efter utbildningen kan du arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor och bidra med lösningar för samhällets gröna omställning. Arbetsmarknaden för geovetare är god.

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i geovetenskaper ger dig kunskap om hur processer i atmosfären, berg, jord och grundvatten utvecklats under miljontals år och hur detta påverkar människor och samhällen. Du får också lära dig geotekniska undersöknings- och analysmetoder.

Geovetare har en bred förståelse för hur jordens processer fungerar och hur människans aktivitet inverkar på samhällsbyggnad, klimat- och naturförhållanden. Den breda förståelsen är en kompetens som behövs för att tackla stora globala utmaningar. Arbetsmarknaden för geovetare är god. Efter studierna har du stora möjligheter att välja inriktning på din karriär utifrån intresse.

Programmet passar både för dig som har en naturvetenskaplig bakgrund och dig med samhällsvetenskaplig eller teknisk inriktning. Det finns en särskild ingång att söka till programmet för dig som saknar viss naturvetenskaplig behörighet - läs mer om det under rubriken ”Geovetenskaplig profil” nedan.

År 1

Under första året lär du dig hur jordklotet är uppbyggt och hur vår atmosfär och våra oceaner fungerar och interagerar. Du får lära dig att använda verktyg som geografiska informationssystem (GIS) - en eftertraktad kunskap som är viktig i det framtida arbetslivet. Dessutom får du praktisera dina kunskaper genom att använda olika geovetenskapliga undersökningsmetoder i fält.

Läs mer om kurserna som ingår första året på programmet

Särskild ingång till programmet: "Geovetenskaplig profil"

Detta är en intressant möjlighet för dig som saknar viss behörighet för att kunna söka in direkt till kandidatprogrammet. Kanske har du på gymnasiet läst Teknikprogrammet, Samhällsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap och Samhälle?

”Geovetenskaplig profil” skiljer sig inte mycket från det ordinarie kandidatprogrammet, förutom att du under första året på vårterminen läser kursen ”Naturvetenskapliga verktyg för geovetare” (GVG200). Denna kurs ger dig matematik, statistik och kemi anpassat för geovetare och kompletterar dina naturvetenskapliga kunskaper från gymnasiet.

Läs mer om ”Geovetenskaplig profil”, behörighetskrav och vilka kurser som ingår.

År 2 - dags att välja inriktning

Under andra året väljer du inriktning: geologi eller naturgeografi/klimatologi.

•    Inriktning Geologi

Geologer är experter på processer i berg, jord och grundvatten, och hur dessa påverkar människa och samhälle. De vet hur jorden är uppbyggd, hur den har förändrats över miljontals år och är med sitt breda perspektiv med och utvecklar lösningar för samhällets gröna omställningen. Med inriktningen geologi kommer du att få en bred och eftertraktad geologisk kompetens.

Läs mer om inriktningen geologi och vilka kurser som ingår

•    Inriktning Naturgeografi/Klimatologi

Naturgeografer arbetar med miljö- och klimatfrågor och har kunskap om klimatets effekter på människa och samhälle. Inriktningen mot naturgeografi ger dig kunskaper om hur processer i mark, vatten, biosfär och atmosfär samspelar med varandra. Under utbildningen lär du dig genomföra analyser och modellera framtidens klimat med målet att utveckla lösningar för hur människa och samhälle kan anpassa sitt klimatavtryck.

Läs mer om inriktning naturgeografi/klimatologi och vilka kurser som ingår i programmet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter utbildningen arbetar du med klimat- och hållbarhetsfrågor och samhällets gröna omställning. Du bidrar med analys, utredning och projektledning i frågor som rör till exempel miljövård, naturresurshantering, grön energi, hållbar stadsutveckling och klimatpåver­kan. Du kan arbeta i företag, organisationer, myndigheter eller som konsult - i Sverige och internationellt. Behovet av geovetare ökar och arbetsmarknaden är god. 

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Studierna är omväxlande och består av föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier, praktiska studier i fält, samt egna projekt.

Exkursionerna tar dig bland annat till nationella forskningsstationer, som till exempel Skogaryd Research Catchment, Tjärno Marine Station och Latnjajaure fältstation, men också till Norge, Danmark och Tyskland.

Du kommer att vistas i en studiemiljö där du har nära kontakt med dina lärare, som är aktiva forskare med djup ämneskunskap och involverade i högaktuella forskningsprojekt. Några av våra lärare arbetar som konsulter inom det geovetenskapliga området. Den starka forsknings- och arbetsmarknadsanknytningen är något våra studenter har stor nytta och glädje av.

Lokaler

Institutionen för geovetenskapers lokaler finns i centrala Göteborg på Campus Medicinareberget. Vi finns i byggnaden Natrium, som invigdes 2023 och har toppmoderna labb och lärosalar. I Natrium samlas studenter och forskare inom de naturvetenskapliga områdena biologi, molekylärbiologi, kemi, marina vetenskaper, miljövetenskap, geovetenskaper och kulturvård.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student vid Göteborgs universitet kan du praktisera inom Erasmusprogrammet och söka stipendium. Inom kandidatprogrammet i geovetenskap har du under ditt andra eller tredje läsår möjlighet att studera utomlands i en termin. Då vi har utbytesavtal med flera universitet kan du välja att läsa del av din utbildning utomlands och skapa minnen för livet. Australien, Skottland, Irland, Tyskland, Island, Sydafrika, Nederländerna och Kanada är några exempel på länder dit du har möjlighet att resa som utbytesstudent.

Studier vid något av våra utländska partneruniversitet kan du räkna in i ditt svenska kandidatprogram. Kontakta vår internationella koordinator för mer information: studyabroad@gvc.gu.se

Läs mer om studier utomlands