Bild
Länkstig

Geovetenskap, kandidatprogram

Program
N1GVS
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G14B
Ansökan öppnar 15 mars 2023

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Vill du veta hur jorden förändrats genom tiderna och förstå hur människans livsrum påverkas av väder, klimat och naturkatastrofer? Låter det spännande för dig att vara med och minska människans klimatavtryck, utveckla hållbara samhällslösningar och smarta sätt att förvalta våra naturresurser? Då är kandidatprogrammet i geovetenskaper något för dig!

Om utbildningen

På geovetenskapsprogrammet får du verktyg för att göra värdefulla insatser inom områden som har med såväl klimatfrågor som miljö- och samhällsbyggnad att göra. Kunskaperna är eftertraktade på arbetsmarknaden och efter studierna öppnas dörren till en bred och intressant yrkesresa.

Programmet passar både för dig som har en naturvetenskaplig bakgrund och dig med samhällsvetenskaplig eller teknisk inriktning. Det finns en särskild ingång till programmet för dig som saknar viss naturvetenskaplig behörighet - läs mer om det under rubriken ”Geovetenskaplig profil” nedan.

År 1

Under första året får du kunskap om hur jordklotet är uppbyggt och hur vår atmosfär och våra oceaner fungerar och interagerar. Du får lära dig att använda geografiska informationssystem (GIS) - en eftertraktad kunskap som är viktig i det framtida arbetslivet. Dessutom får du praktisera dina kunskaper genom att använda olika geovetenskapliga undersökningsmetoder i fält.

Särskild ingång till programmet år 1: Geovetenskaplig profil

”Geovetenskaplig profil” är en intressant möjlighet för dig som antingen läst Teknikprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap och Samhälle, och därför saknar viss behörighet för att kunna söka in direkt till kandidatprogrammet.  ”Geovetenskaplig profil” skiljer sig inte mycket från det ordinarie kandidatprogrammet, förutom att du under första året på vårterminen läser kursen ”Naturvetenskapliga verktyg för geovetare” (GVG200). Denna kurs ger dig matematik, statistik och kemi anpassat för geovetare och kompletterar dina naturvetenskapliga kunskaper från gymnasiet.

Om du väljer ”Geovetenskaplig profil” finns en rekommenderad studiegång där fortsatta studier kräver ett godkänt resultat på föregående kurser. Det är också bra att veta att profilen innebär möjligheter för dig att bredda din utbildning med kurser i andra ämnen, alternativt att fokusera extra på någon gren inom geovetenskaper.

Behörighetskrav: Om du har grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c och Naturkunskap 2 alternativt Fysik 1 och Kemi 1, kan du starta din utbildningsprofil till hösten genom att söka kursen Geovetenskap: Grundkurs (GV1410).

Läs mer om ”Geovetenskaplig profil” och vilka kurser som ingår.

År 2

Under andra året väljer du inriktning: geologi eller naturgeografi.

•    Inriktning Geologi

Geologer är experter på processer i berg, jord och grundvatten, och hur dessa påverkar människa och samhälle. De vet hur jorden är uppbyggd, hur den har förändrats över miljontals år och är med sitt breda perspektiv med och tacklar framtidens samhällsutmaningar. Med inriktningen mot geologi kommer du alltså att få en bred och eftertraktad geologisk kompetens.

Läs mer om inriktningen geologi och vilka kurser som ingår

•    Inriktning Naturgeografi/Klimatologi

Naturgeografer arbetar med miljö- och klimatfrågor och har kunskap om klimatets effekter på människa och samhälle. Inriktningen mot naturgeografi ger dig kunskaper om hur processer i mark, vatten, biosfär och atmosfär samspelar med varandra. Under utbildningens gång lär du dig verktyg för att utveckla mätmetoder, genomföra analyser och modellera framtidens klimat med målet att hitta smarta lösningar på hur människa och samhälle kan anpassa sitt klimatavtryck.

Läs mer om inriktning naturgeografi/klimatologi och vilka kurser som ingår i programmet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Om du studerar geovetenskap hos oss så kommer du ha goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. Du kan välja att arbeta inom näringsliv, som konsult, projektledare eller inom offentlig förvaltning.

Våra tidigare studenter arbetar till exempel med naturresurshantering, miljöfrågor och samhällsbyggnad och du har stora möjligheter att rikta in dig på just det du är intresserad av.

Efter avslutad utbildning kan du också söka till masterprogrammet i geovetenskap.

Arbetsmarknaden för geovetare

Läs mer om arbetsmarknaden för geovetare och exempel på arbetsgivare och yrken inom området på Naturvetarnas hemsida.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Som student på kandidatprogrammet i geovetenskap kommer du att vistas i en miljö där kan du förvänta dig engagerade lärare som också är involverade i spännande och högaktuella forskningsprojekt. Några arbetar som konsulter inom geovetenskap. Den starka forsknings- och arbetsmarknadsanknytningen är något våra studenter har stor glädje av.

Studierna kommer att vara omväxlande och bestå av föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier, praktiska studier i fält samt egna projekt. Exkursionerna tar dig bland annat till nationella forskningsstationer, som till exempel Skogaryd Research Catchment, Tjärno Marine Station och Latnjajaure fältstation, men också till Norge, Danmark och Tyskland.

Lokaler

Våra lokaler hittar du på Geovetarcentrum (GVC) som ligger centralt belägna vid Wavrinskys plats, Guldhedsgatan i Göteborg. Våra lokaler nås enkelt både genom kollektivtrafik, med buss- och spårvagnshållplats inpå husknuten, samt gång- och cykelvägar i centrala Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student vid Göteborgs universitet kan du praktisera inom Erasmusprogrammet och söka stipendium. Inom kandidatprogrammet i geovetenskap har du under ditt andra eller tredje läsår möjlighet att studera utomlands i en termin. Då vi har utbytesavtal med flera universitet kan du välja att läsa del av din utbildning utomlands och skapa minnen för livet. Australien, Skottland, Irland, Tyskland, Island, Sydafrika, Nederländerna och Kanada är några exempel på länder dit du har möjlighet att resa som utbytesstudent.

Studier vid något av våra utländska partneruniversitet kan du räkna in i ditt svenska kandidatprogram. Du ansvarar själv för att hitta din praktikplats.

Kontakta din studievägledare för mer information: svl@gvc.gu.se

Läs mer om studier utomlands