Bild
Länkstig

Geovetenskap, kandidatprogram

Program
N1GVS
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G14B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Under utbildningen lär du dig om planeten jordens naturliga processer, om luft, vatten, berg, mineral, naturresurser och klimat. Du studerar konsekvenserna av människan nyttjande av naturresurser och tränas i analys- och undersökningsmetoder. Studierna är omväxlande med många exkursioner i naturen. År 2 specialiserar du dig inom geologi eller naturgeografi/klimatologi. Efter utbildningen arbetar du med samhällsplanering, miljö- och hållbarhetsfrågor och bidrar med lösningar för samhällets gröna omställning. Arbetsmarknaden för geovetare är god.

Om utbildningen

Du lär dig hur processer i atmosfären, berg, jord och grundvatten utvecklats under miljontals år och hur detta påverkar människor och samhällen idag. Du utvecklar en bred förståelse för hur jordens system fungerar och hur människans aktivitet inverkar på samhällsbyggnad, klimat- och naturförhållanden. Geovetarens breda förståelse är en expertkunskap som behövs för att tackla globala hållbarhetsutmaningar och förstå processerna bakom miljöproblem och klimatförändring.

Programmet passar dig som har en naturvetenskaplig bakgrund och dig med samhällsvetenskaplig eller teknisk inriktning. Det finns en ingång till programmet för dig som saknar viss naturvetenskaplig behörighet: "Geovetenskaplig profil". Mer information finns längre ner på sidan. 

År 1

Du studerar hur jordklotet är uppbyggt och hur vår atmosfär och våra oceaner fungerar och interagerar. Du lär dig använda geodata och digitala verktyg, som Geografiska Informationssystem (GIS) - en eftertraktad kunskap som är viktig i det framtida arbetslivet. Du praktiserar dina kunskaper genom att använda olika geovetenskapliga undersökningsmetoder i fält.

Läs mer om kurserna som du läser År 1

Läs mer: Vad är GIS och geodata?

"Geovetenskaplig profil" - ingång till kandidatprogrammet för dig som saknar viss behörighet

Detta är en möjlighet för dig som saknar viss naturvetenskaplig behörighet för att söka in till kandidatprogrammet i geovetenskap, t.ex. om du läst  Teknikprogrammet, Samhällsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap och Samhälle.

Utbildningen startar med kursen ”Geovetenskap: Grundkurs” (GV1410) tillsammans med studenterna som börjar på kandidatprogrammet. Därefter läser du under vårterminen kursen ”Naturvetenskapliga verktyg för geovetare” (GVG200). Kursen innehåller matematik, statistik och kemi och kompletterar dina naturvetenskapliga kunskaper från gymnasiet. Denna kurs läser inte studenterna på kandidatprogrammet utan den är anpassad för  ”Geovetenskaplig profil”.  Efter godkända resultat på båda kurserna, GV1410 och GVG200, antas du automatiskt till kandidatprogrammet och läser vidare med övriga studenter.

Läs mer om Geovetenskaplig profil

År 2

•    Inriktning geologi

För att veta hur vi på ett hållbart sätt kan nyttja jordens naturresurser behövs geologer. Geologer är experter på processer i berg, jord, mineral och grundvatten och hur dessa påverkar människa och samhälle. De vet hur jorden är uppbyggd, hur den har förändrats över miljontals år och är med sitt långsiktiga perspektiv med och utvecklar lösningar för samhällets gröna omställningen.

Läs mer om inriktning geologi

•    Inriktning naturgeografi/klimatologi

Naturgeografer arbetar med miljö- och klimatfrågor och har kunskap om klimatets effekter på människa och samhälle. De vet hur processer i mark, vatten, biosfär och atmosfär samspelar med varandra och hur det inverkar på vår miljö. De gör analyser och modellerar framtidens klimat med målet att utveckla lösningar för hur människa och samhälle kan anpassa sitt klimatavtryck.

Läs mer om inriktning naturgeografi/klimatologi

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter kandidatprogrammet i geovetenskap arbetar du med samhällsplanering, klimat- och hållbarhetsfrågor och grön omställning. Du kommer att ha stora möjligheter att välja inriktning på din karriär utifrån intresse. I ditt yrke bidrar du med analys, utredning och projektledning i frågor som rör till exempel miljövård, naturresurshantering, grön energi, hållbar stadsutveckling och klimatpåverkan. Du kan arbeta i företag, organisationer, myndigheter eller som konsult - i Sverige och internationellt. Behovet av geovetare ökar och arbetsmarknaden är god.

Du kan också välja att studera vidare på masternivå.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen på kandidatprogrammet i geovetenskap är omväxlande och består av föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier, praktiska studier i fält, samt egna projekt. En viktig del i utbildningen handlar om att se och känna på verkligheten och exkursionerna tar dig bland annat till nationella forskningsstationer, som till exempel Skogaryd Research Catchment, Tjärno Marine Station och Latnjajaure fältstation, men också till platser i närområdet, Skandinavien och Europa.

Du kommer att vistas i en studiemiljö där du har nära kontakt med dina lärare, som är aktiva forskare med djup ämneskunskap och involverade i högaktuella forskningsprojekt. Flera gästföreläsare och lärare arbetar också som konsulter inom det geovetenskapliga området. Den starka forsknings- och arbetsmarknadsanknytningen är något våra studenter har stor nytta och glädje av.

Tidig inblick i arbetslivet

Under programmets gång bjuds tidigare studenter in, som nu är yrkesverksamma, för att föreläsa om karriärvägar och arbetsmarknad. Det erbjuds också studiebesök på företag och myndigheter för att du ska få en tidig inblick i yrkeslivet som stundar efter examen. En större arbetsmarknadsdag arrangeras på campus en gång per år där du får träffa en mängd arbetsgivare.

Lokaler

Institutionen för geovetenskapers lokaler finns i centrala Göteborg på Campus Medicinareberget. Vi finns i byggnaden Natrium, som invigdes 2023 och har toppmoderna labb och lärosalar. I Natrium samlas studenter och forskare inom de naturvetenskapliga områdena biologi, molekylärbiologi, kemi, marina vetenskaper, miljövetenskap, geovetenskaper och kulturvård.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student vid Göteborgs universitet kan du praktisera inom Erasmusprogrammet och söka stipendium. Inom kandidatprogrammet i geovetenskap har du under ditt andra eller tredje läsår möjlighet att studera utomlands i en termin. Då vi har utbytesavtal med flera universitet kan du välja att läsa del av din utbildning utomlands och skapa minnen för livet. Australien, Skottland, Irland, Tyskland, Island, Sydafrika, Nederländerna och Kanada är några exempel på länder dit du har möjlighet att resa som utbytesstudent.

Studier vid något av våra utländska partneruniversitet kan du räkna in i ditt svenska kandidatprogram. Kontakta vår internationella koordinator för mer information: studyabroad@gvc.gu.se

Läs mer om studier utomlands