Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Emily Whitehurst Zack
Länkstig

Geovetenskap, kandidatprogram

Program
N1GVS
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G14B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Mänskligheten har enorma utmaningar som måste lösas inom de närmsta åren, som klimatförändringar, miljöförstöring och överutnyttjande av naturresurser. Därför är kompetenser inom geovetenskaper efterfrågade. Vi har två olika inriktningar: geologi och naturgeografi/klimatologi. Som geovetare har du stora möjligheter till ett varierande arbete där du kan arbeta både i fält och på kontor. Vi har också en extra ingång till ämnet för dig som saknar viss naturvetenskaplig behörighet.

Om utbildningen

Under det första året lär du dig hur jordklotet är uppbyggt och hur vår atmosfär och våra oceaner fungerar och interagerar. Du får lära dig att använda geografiska informationssystem (GIS), en kunskap som är viktig i det framtida arbetslivet. Dessutom får du praktisera dina kunskaper genom att använda olika geovetenskapliga undersökningsmetoder i fält.

Under andra året kan du välja  inriktning geologi eller naturgeografi/klimatologi. Vi har också en ingång för dig som saknar viss naturvetenskaplig behörighet - geovetenskapliga profilen.

Inriktning geologi

Som geolog får du en viktig roll i samhället. Vad som än ska byggas - broar, vägar, tunnlar - behövs det en geolog för att undersöka jorden och dess förutsättningar. Människans användande av teknik och den tekniska utvecklingen kräver naturresurser som olja, kol eller uran och för att få fram detta krävs geologiska undersökningar och kunskaper om hur utvinning av naturresurser kan ske på ett hållbart sätt. Inriktningen ger dig en bred geologisk kompetens. 

Läs mer om inriktning geologi och vilka kurser som ingår i programmet.

Inriktning naturgeografi/klimatologi 

Klimatet är en av nutidens viktigaste frågor. I ett förändrat klimat kommer det att finnas ett stort behov av kunskap om klimatet och dess effekter på människa och samhälle. Vill du jobba med klimatfrågeställningar? Då är inriktningen mot klimatologi/naturgeografi något för dig.

Läs mer om inriktning naturgeografi/klimatologi och vilka kurser som ingår i programmet. 

Geovetenskapliga profilen

Geovetenskapliga profilen är en ingång för dig som läst Samhälle eller Teknik på gymnasiet. I profilen ingår kurser inom matematik, statistik och kemi, speciellt anpassade för geovetenskap. En utbildningsprofil innebär att det finns en rekommenderad studiegång där fortsatta studier kräver ett godkänt resultat på föregående kurser. Samtidigt finns stora möjligheter att bredda din utbildning med kurser i andra ämnen eller att du fokuserar extra på någon gren inom geovetenskaper.

Om du har grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c och Naturkunskap 2 alternativt Fysik 1 och Kemi 1, kan du starta din utbildningsprofil till hösten genom att söka kursen Geovetenskap: Grundkurs (GV1410) på antagning.se. 

Läs mer om geovetenskapliga profilen och vilka kurser som ingår.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Det finns möjlighet att att göra praktik inom programmet men det är inte obligatoriskt. Praktikplats ordnas av dig som student. Det finns också möjlighet att koppla ditt examensarbete till en arbetsplats. Kontakta studievägledare för mer information. 

Efter studierna

Om du studerar geovetenskap hos oss så kommer du ha goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. Våra tidigare studenter arbetar med till exempel naturresurshantering, miljöfrågor och samhällsbyggnad. De flesta arbetar inom konsultbranschen eller på myndigheter och du har stora möjligheter att rikta in dig på just det du är intresserad av. Med geovetenskapliga kompetenser bidrar du till en mer hållbar framtid för människor och natur.  

Efter avslutad utbildning kan du söka till masterprogrammet i geovetenskap.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs av lärare som forskar eller arbetar som konsulter inom geovetenskap. Utbildningen har både en en stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning. Utbildningen omfattar föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, fältövningar, exkursioner och laborationer.

Lokaler

Undervisningen ges till största delen i Geovetarcentrum som ligger vid Wavrisnkys plats.  

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjlighet att inom programmet studera utomlands.