Göteborgs universitet
Länkstig

Lärarprofession, skolutveckling och demokrati

Skolan är en del av samhället. Lärarprofession och skolutveckling påverkas därför både av vad som händer inom skolan sfär och också av vad som händer i samhället som helhet. I detta tema behandlar vi lärarprofession och skolutveckling i förhållande till såväl didaktiska, pedagogiska som politiska utgångspunkter.