Göteborgs universitet
Länkstig

Återrapporterade forskningsprojekt inom ULF-avtal

Nu är de sex projekt som beviljades medel i ULFs andra utlysningsomgång genomförda och det är dags att sprida insikter och resultat. Flera av projekten betonar vikten av det kollaborativa kollegiala lärandet som sker inom samverkansforskning, och flera av projekten visar på vikten av språkanvändning och utveckling bland i elever genom hela skolgången. För ett brett och djupt lärande. Även logiker som styr skolfrånvaro har uppmärksammats vilket utgör en grund för att kunna arbeta proaktivt mot skolfrånvaro i grundskolans senare år.