Göteborgs universitet
Länkstig

Informationsteknologi

Ett signum för vår samtid är utvecklingen av nya media, digitala teknologier för informationshantering och kommunikation (IT). De är en viktig del i arbetslivet och i vardagen. För skolan innebär den utvecklingen kontinuerliga utmaningar, innehållsligt och pedagogiskt.