Göteborgs universitet
Bild
Gestikulerande lärare
Foto: Johan Wingborg

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete är ett ämne på forskarnivå med fokus på olika perspektiv och aspekter av arbete inom utbildningsinstitutioner i samhället.

Allmän studieplan

För utbildning på forskarnivå finns för varje ämne en allmän studieplan som reglerar utbildningen. I studieplanen ingår avsnitt om:

  • Examensbenämning och ämnesbeskrivning
  • Utbildningens mål
  • Behörighetsvillkor och förkunskapskrav
  • Antagning, urval och bedömningsgrunder
  • Utbildningens innehåll och upplägg
  • Handledning
  • Individuell studieplan
  • Övergångsregler