Göteborgs universitet
Länkstig

Våra doktorander

Vid forskarskolan CUL har 100 doktorander disputerat sedan starten 2005. Forskarskolan har för närvarande 62 doktorander som bedriver sina forskningsstudier inom tio olika forskarutbildningsämnen.