Bild
Foto: Mostphotos
Länkstig

Praktiknära forskning i fokus på konferens

Publicerad

I en konferens den 6 april delade sex praktiknära forskningsprojekt inom ULF med sig av sina erfarenheter. Ett femtiotal deltagare från flera olika kommuner och lärosäten deltog.

Det var lärosäten och skolhuvudmän i ULF-Göteborgsnoden som bjöd in till en digital resultatkonferens för att dela och diskutera erfarenheter från de praktiknära forskningsprojekt som har möjliggjorts via ULF-avtal. Eftersom noderna inom ULF inte är strikt geografiskt indelade var det forskningsprojekt från Kristianstad i söder till Järfälla i norr som presenterades.

Konferensen inleddes dock av Åke Ingerman, dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Bild
Porträtt på Åke Ingerman.
Åke Ingerman.
Foto: Maja Kristin Nylander

– ULF-projekten är en gemensam resa som vi lärosäten och skolhuvudmän gör tillsammans. Det är väldigt spännande och det är det som skiljer ut ULF från andra forskningsprojekt. Inom ULF ser vi på undervisningen från flera olika perspektiv samtidigt, det är forsknings-, professions- och elevperspektivet, sa Åke Ingerman.

Praktiknära forskningsprojekt presenterades

Ett femtiotal deltagare, ungefär hälften från skolhuvudmän och hälften och från lärosäten, deltog. De fick lyssna på sex presentationer:

  • Jönköping University och Vaggeryds kommun beskrev ett projekt där lärare i förskoleklass har utvecklat sin undervisning i matematik. De har byggt upp en modell där lärarna kontinuerligt filmar sig själva, reflekterar över sin undervisning och förfinar den utifrån det.
  • Högskolan i Borås och Svenljunga kommun beskrev ett gemensamt arbete där de skapat fyra grupper som startat forskningscirklar i bland annat att motverka antiplugg-kultur, undervisning i förskolan och språket som redskap för lärande.
  • Göteborgs universitet och Göteborgs stad berättade om projektet Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap i vilket förskolor har använt barnböcker för att lära om naturvetenskapliga fenomen som vind, färg och ljus.
  • Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och Järfälla kommun beskrev projektet Rörelse för bättre hälsa och inlärning där deltagande högstadieklasser har fått inleda två dagar i veckan med pulshöjande aktiviteter. Resultatet visar att de klasser som deltog höjde sina betyg i relation till klasser som inte deltog.
  • Högskolan i Kristianstad och Höganäs kommun berättade om ett projekt de haft i fem förskolor om motorisk förmåga och fysisk aktivitet i förskolan. Flera av förskolorna har efter projektet uppmärksammat vikten av fysisk rörelse och ändrat sin profil.
  • Chalmers tekniska högskola och NTI-gymnasiet beskrev projektet Programmering i matematikundervisning på gymnasiet i vilket de utformat en undervisningsmodell med programmering för att lära ut vissa moment i matematik.

Diskussioner i smågrupper

Mellan presentationerna fick deltagarna diskutera egna erfarenheter från ULF-projekt i smågrupper och som avslutning på konferensen reflekterade Martin Tallvid, lektor på Center för skolutveckling i Göteborgs stad, kring ifall forskare och praktiker deltar i projektet på lika villkor.

– Det har varit väldigt roligt att höra att skolhuvudmännen på olika sätt tänkt till hur de ska ge möjligheter för lärare att lägga tid på och medverka i projekten. Det är avgörande för att det ska bli just praktiknära. Annars blir det bara forskare som kommer till skolan eller förskolan och gör sina studier.

Däremot tyckte han att vi behöver bli bättre på att skapa villkor när det gäller att formulera forskningsfrågor, det vill säga vad projekten ska handla om.

– Flera av de projekt vi hört om idag har haft ett uppifrån-ned-perspektivet där akademin har bestämt frågorna och sedan letat efter skolor som vill vara med. Om praktiknära forskning ska bli en långvarig företeelse måste vi se till att forskningsfrågorna också kommer från professionen.

ULF är en nationell försöksverksamhet som startade 2017 och som ska övergå till permanent verksamhet från och med år 2025. Syftet är att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Göteborgsnoden är en av fyra organisatoriska så kallade noder och de erfarenheter som diskuterades vid resultatkonferensen kommer att användas för att förbättra det fortsatta arbetet inom noden. Fler liknande konferenser kommer också att anordnas framöver.

Text: Carl-Magnus Höglund