Göteborgs universitet
Länkstig

Informationsteknologi och lärande

Informationsteknologi och lärande är ett ämne i gränslandet mellan olika vetenskapsområden. Det karaktäriseras av en tvär- och mångvetenskaplighet, där teknik och naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap möts. Ämnet är inriktat på design, organisering och användning av IT på såväl individuell, organisatorisk som samhällelig nivå.