Göteborgs universitet
Länkstig

Matematik och naturvetenskap

I ett välfärdssamhälle behövs matematik och naturvetenskap både i medborgarnas dagliga liv och för att kunna upprätthålla välfärden. Matematik och naturvetenskap upplevs likväl som svårt av många elever och vuxna. Det är därför angeläget att det bedrivs forskning om elevers lärande och lärares undervisning i ämnena liksom utbildning av lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen.