Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Michael Hansen

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 313
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Michael Hansen

Forskningsintressen Jag är intresserad av villkoren för kunskapsbildning kring pedagogiska eller utbildningsvetenskapliga frågor. Globalt och historiskt är den samlade mängden genomförda vetenskapliga undersökningar inom området enorm. Men hur är all denna erfarenhet organiserad och hur kan resultat från olika studier, länder eller forskningstraditioner relateras till varandra? Gemenskap med avseende på teorier, begrepp och tekniker för dataproduktion är viktiga element i byggandet av kunskap med relevans över tid och rum, men hur ser hur ser forskarsamhällets interna kommunikation egentligen ut?

Jag arbetar med en avhandling baserad på ett antal fallstudier av skriftlig kommunikation inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Studierna är i huvudsak begränsade till specifika delar av den pedagogiska forskningen, t.ex. forskning om klassrum och undervisning, men jag försöker även studera svensk utbildningsvetenskap mer allmänt. En angelägen fråga att undersöka empiriskt är den s.k. fragmentering som många menar kännetecknar samhälls- och beteendevetenskapernas interna kommunikation. Avhandlingens dataunderlag är i huvudsak vetenskapliga publikationer t.ex. artiklar i nationella och internationella tidskrifter inom utbildningsvetenskap.

Undervisningsintressen Det är alltid stimulerande att undervisa om samhällsvetenskapliga forskningsmetoder eftersom det ofta blir diskussioner om möjligheter och svårigheter för den som vill belysa pedagogiska frågor med empiriska undersökningar.

Nyckelord pedagogiska effekter, klassrumsforskning, social snedrekrytering, kvantitativa metoder, kommunikation, vetenskapsstudier.

Forskningsmiljöer och projekt Forskningsgruppen Pedagogik och Politik Forskningsprojektet Bildningsgångar och skolresultat i det senmoderna samhället