Göteborgs universitet
Länkstig

Forskarskolans obligatoriska kurser

Forskarskolan i utbildningsvetenskap svarar för 30 gemensamma hp och en seminarieserie (inom temaverksamheten) i den samlade forskarutbildningen om 240 hp.