Bild
Ett foto av boken Språkutveckling på gång!
Länkstig

Ny bok ska få barns språk att växa

Försök vara en berättande förebild, inte en förhörsledare. Det rådet ger Ann Nordberg som har skrivit en ny bok om hur man kan stötta barns språkutveckling från en tidig ålder.

Bild
Ann Nordberg
Ann Nordberg

Ann Nordberg är barnspråksforskare och docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. I början av juni 2023 gav Lärarförlaget ut hennes bok Språkutveckling på gång! Möten som får barns språk att växa

Hur kom det sig att du skrev den här boken?

   –  Min forskarkollega Karin Rönnerman och jag hade nyligen avslutat ett aktionsforskningsprojekt om språkstödjande insatser i förskolan och summerat våra insikter i en bok. Under projektets gång fick jag syn på behovet som fanns ute i verksamheterna av att få inspiration och praktiska råd, framför allt gällande hur man samspelar med barnen. Många pedagoger som deltog i projektet fick aha-upplevelser och jag kände att här behövs ännu en bok, en som är lättillgänglig och konkret.

Vilka slags praktiska råd kan det handla om? 

   – Råden utgår från den modell som vi tog fram under aktionsforskningsprojektet, kallad ELSA-modellen. Den handlar om att man tittar på sin egen verksamhet utifrån tre dimensioner: Hur den fysiska miljön är utformad, hur pedagogerna skapar undervisning och det sociala samspelet. Alla dessa hänger ihop, men boken fokuserar mycket på det sistnämnda, hur vi som vuxna bemöter barnen. 

   – Det är lätt att hamna i ett samspel där barnen blir passiva. När vi läser böcker för barn och frågar "vad är det?", då förhör vi dem vilket ofta leder till att intresset svalnar hos barnet. Om jag i stället lyssnar och även delar med mig av mina egna tankar om innehållet, då blir jag en lyssnande och berättande förebild. Det leder till fler samtal, fler frågor och att ett större ordförråd introduceras för barnet.

Hur hoppas du att boken ska användas?

   – Jag har ansträngt mig för att göra boken lättläst. Jag riktar mig till alla som arbetar med barn i åldern noll till nio år, oavsett om de har en akademisk utbildning eller inte. Den lämpar sig väl för att läsas och diskuteras gemensamt i arbetslaget. Varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor som med fördel kan användas i kollegiala diskussioner. 

Till sist, varför är det viktigt att stödja barns språkutveckling? 

   – Samstämmig forskning visar att ju större ordförråd barnen erövrar desto bättre skolresultat kan de nå. För språk är nyckeln till allt lärande. Börjar vi tidigt och ger barnen en rik språklig miljö så ökar vi deras chanser till ett gott liv.

Text: Kristina Modigh