Göteborgs universitet
Länkstig

Matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att utveckla den studerande till en självständig och kritisk forskare, med förmåga att planlägga, slutföra och muntligt och skriftligt redovisa forskningsprojekt som studerar kunskapsbildning, undervisning och utbildning inom något matematiskt/naturvetenskapligt område. Utbildningen ska vidare utveckla fördjupade ämneskunskaper och en förtrogenhet med vetenskapliga metoder inom såväl matematik/naturvetenskap som inom utbildningsvetenskap och en medvetenhet om ämnesområdenas olika kunskapsteoretiska grund. Forskningsområdet är till sin natur mångvetenskapligt och samarbete med forskare med annan inriktning är väsentlig.