Göteborgs universitet
Länkstig

Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Utbildning på forskarnivå i ämnet syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap är av värde. Forskningsämnet tar fasta på relationen mellan praktiken inom ämnesområden såsom bild, musik, slöjd, dans, drama, teater etc. liksom medieneutral estetisk verksamhet och lärares och elevers undervisande och lärande inom dessa kunskapsområden i för- grund- och gymnasieskolan. Forskningsämnet är skapat för att utforska läraryrkets didaktik inom estetiska uttrycksformer.

Utbildning på forskarnivå i ämnet syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap är av värde. Forskningsämnet inriktas mot utforskandet av läraryrkets didaktik inom förskolans, skolans och/eller gymnasieskolans estetiska verksamhet. Forskningen rör såväl mediespecifik undervisning inom de estetiska ämnena bild, dans, drama, musik, slöjd och teater som medieneutral estetisk verksamhet inom skolformerna.

Vid 2023 års utlysning är sökande med finansiering för lön från skolhuvudman välkommen att ansöka till studieplatser. Observera att intyg från arbetsgivare i sådana fall måste bifogas.

Kontaktpersoner:

Slöjd och bild: 
professor Tarja Karlsson Häikiö
tarja.haikio@hdk.gu.se
  Tel 0707 – 35 95 47

Musik, teater, drama och dans:
professor Monica Lindgren
monica.lindgren@hsm.gu.se Tel 031 – 786 41 57