Göteborgs universitet

Kultur och estetik

Frågor om kultur, estetik och materialitet är centrala både ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv och i studier kring barns och ungas vardagslärande. Under flera decennier har forskningen också strävat efter att förstå barns och ungas meningsskapande inom dessa områden genom att inkludera både skola och fritid.