Göteborgs universitet
Navigate to video: Sök ULF-medel för praktiknära skolforskning
Video (1:18)
Sök ULF-medel för praktiknära skolforskning
Bild
Länkstig

Sök ULF-medel för praktiknära skolforskning

Du som arbetar inom utbildningsområdet eller är skolforskare kan söka pengar för praktiknära ULF-forskning. I steg 1 ska du lämna in en forskningsidé eller forskningsskiss till Göteborgs universitet.

Mellan den 8 augusti - 18 september 2023 öppnade steg 1 i den första utlysningen av projektmedel för ULF-projekt (utveckling, lärande, forskning). Steg 1 innebär ansökan i form av en forskningsskiss.

De forskningsskisser som går vidare från steg 1 kommer till steg 2. De sökande vars skisser godkänts i steg 2 kan beviljas medel upp till 1 miljon kronor för ett tvåårigt projekt. Söker du för kortare projekt/period minskar beloppet proportionellt. Projekten kan starta tidigast höstterminen 2024.

Ansökningarna skall gälla projekt som tar utgångspunkt i samverkan mellan akademi och skolhuvudman. I ansökan ska du beskriva hur forskningsfrågan tagit utgångspunkt i skolpraktikens behov och utvecklats i samverkan, samt hur projetket kommer att bedrivas och spridas i samverkan. Dessutom är det värdefullt om samverkan mellan olika professioner och skolenheter inkluderas i projektet.

Ansökningar för projekt som tidigare beviljats ULF-medel är välkomna. Då ska ansökan dock redogöra för hur man avser att utveckla projektet i förhållande till tidigare period.

Utlysningen sker inom ramen för den överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning som Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen har ingått.

Vad är ULF-forskning?

I ULF-forskning samverkar akademi och skolverksamhet för att utveckla förskolans och skolans vetenskapliga grund, samt att gynna barn och elevers lärande.

Läs mer om ULF-avtal och praktiknära forskning här.

Vad är en forskningsskiss?

En forskningsskiss beskriver kortfattat projektidén på max 2 A4-sidor och hur den bidrar till ökad kunskap och användbarhet inom förskola och skola. I skissen ska du också beskriva kortfattat hur du planerar att lägga upp och genomföra undersökningen.

I steg 2 får du
hjälp med att kontakta forskare inför projektansökan steg 2 - läs mer om steg 2 längre ned på sidan. 
Huvudsökande till skisser från steg 1 som går vidare kommer att få ett personligt meddelande via e-post med en länk till ansökan i steg 2.

Att tänka på!

Att tänka på

Vem kan söka?

Du är behörig att lämna in en forskningsskiss om du är:
• tillsvidareanställd inom förskole- eller skolverksamhet i Göteborgsregionen
• tillsvidareanställd som lärare eller forskare vid Göteborgs universitet

En förutsättning är att din huvudman har ingått överenskommelse om samverkan. De huvudmän som ingått denna överenskommelse är:

De 13 kommunala skolhuvudmän som ingår i Göteborgsregionen (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö) samt Vårgårda kommun, KLARA teoretiska gymnasium, Göteborg, Fridaskolorna i Göteborgsregionen, Kunskapsskolan i Göteborgsregionen.

Så här söker du i steg 1

Du söker via ansökningsformulär från och med 8 augusti till och med 18 september. I formuläret bifogar du din forskningsskiss i PDF-format. Ansökan är nu stängd!

Preliminär tidsplan för utlysningen

Steg 1

Öppnar: 8 augusti 2023
Stänger: 18 september klockan 24.00
Beslut planerat till: november 2023

Meddelande om beslut

Samtliga sökande som lämnat in en projektskiss i steg 1 får meddelande via e-post om de uppmanas skicka in en fullständig ansökan i steg 2 eller bedöms inte gå vidare i ansökningsprocessen.

Beredningskomittén bedömer vilka projektskisser som har störst potential och därför uppmanas att lämna in en fullständig ansökan planeras vecka 48 2023.

Frågor och svar

Fakta

  • Typ av bidrag: Projekt
  • Bidragstid: 1 – 2 år (12, 18 eller 24 månader)
  • Bidragsbelopp: Upp till 1 miljon kronor för ett 2-årigt projekt
  • Planerad projektstart: tidigast höstterminen 2024
Gbg stad logotyp
Gbg regionen logo