Göteborgs universitet
Navigate to video: Sök ULF-medel för praktiknära skolforskning
Video (1:18)
Sök ULF-medel för praktiknära skolforskning
Bild
Länkstig

Sök ULF-medel för praktiknära skolforskning

Du som arbetar inom utbildningsområdet eller är skolforskare kan söka pengar för praktiknära ULF-forskning. I steg 1 ska du lämna in en forskningsidé eller forskningsskiss till Göteborgs universitet.

Mellan den 8 augusti - 18 september 2023 öppnade steg 1 i den första utlysningen av projektmedel för ULF-projekt (utveckling, lärande, forskning). Steg 1 innebär ansökan i form av en forskningsskiss.

De forskningsskisser som går vidare från steg 1 kommer till steg 2. De sökande vars skisser godkänts i steg 2 kan beviljas medel upp till 1 miljon kronor för ett tvåårigt projekt. Söker du för kortare projekt/period minskar beloppet proportionellt. Projekten kan starta tidigast höstterminen 2024.

Ansökningarna skall gälla projekt som tar utgångspunkt i samverkan mellan akademi och skolhuvudman. I ansökan ska du beskriva hur forskningsfrågan tagit utgångspunkt i skolpraktikens behov och utvecklats i samverkan, samt hur projetket kommer att bedrivas och spridas i samverkan. Dessutom är det värdefullt om samverkan mellan olika professioner och skolenheter inkluderas i projektet.

Ansökningar för projekt som tidigare beviljats ULF-medel är välkomna. Då ska ansökan dock redogöra för hur man avser att utveckla projektet i förhållande till tidigare period.

Utlysningen sker inom ramen för den överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning som Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen har ingått.

Vad är ULF-forskning?

I ULF-forskning samverkar akademi och skolverksamhet för att utveckla förskolans och skolans vetenskapliga grund, samt att gynna barn och elevers lärande.

Läs mer om ULF-avtal och praktiknära forskning här.

Att tänka på!

Att tänka på

Fakta

  • Typ av bidrag: Projekt
  • Bidragstid: 1 – 2 år (12, 18 eller 24 månader)
  • Bidragsbelopp: Upp till 1 miljon kronor för ett 2-årigt projekt
  • Planerad projektstart: tidigast höstterminen 2024
Gbg stad logotyp
Gbg regionen logo