Bild
Bild på disputerade som uppvaktades med blommor.
Disputerade uppvaktades med blommor. Från vänster: Ann-Charlotte Wank, Carina Peterson, Jens Ideland, Cecilia Jeppsson, Niklas Rudbäck, Lisa Molin och Alexina Thorén Williams.
Foto: Carl-Magnus Höglund
Länkstig

Doktorander presenterade forskning på CUL Mötesplats

Publicerad

Presentationer av doktorandprojekt, internationell keynote-föreläsning och uppvaktning av de som disputerat under pandemin. I veckan träffades ett 40-tal doktorander och handledare inom forskarskolan CUL på en två dagar lång konferens.

Den 23–24 november arrangerade forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) sin årliga konferens ”Mötesplats CUL”. Efter att ha varit digital förra året var konferensen nu återigen fysisk och genomfördes på Arken Hotel & Spa.

Syftet med Mötesplats CUL är framför allt att forskarskolans doktorander ska få möjlighet att presentera och diskutera varandras forskningsprojekt. I år var det inte mindre än 26 doktorander som presenterade sin pågående forskning. En av dem var Erik Winerö. Han är lärare i svenska och religion på Lerums gymnasium, är sedan 2020 samverkansdoktorand på halvtid och forskar om hur digital teknik och IT-system påverkar lärares bedömningar. Eftersom han fortfarande är i uppstarten av projektet, som ska pågå i åtta år eftersom han är doktorand på halvtid, handlade diskussionen mycket om hans forskningsfrågor och hur man kan undersöka en så föränderlig företeelse som användandet IT-system utan att det redan är föråldrat när resultaten publiceras.

Tre parallella spår

En annan som presenterade sin forskning var Karin Ekman. Till skillnad från Erik Winerö är hon i slutfasen av sin doktorsavhandling. Hon hade i förväg skickat ut sin ”kappa”, det vill säga den del avhandlingen som ska rama in hennes tre delstudier, och fick feedback på sin text från åhörarna. Hennes forskningsprojekt handlar om engagemang och informellt lärande om miljöfrågor, i det här fallet hos personer som ingår i ett medborgarforskningsinitiativ om att mäta luftföroreningar.

Doktorandpresentationerna skedde i tre parallella spår för att skapa tid och utrymme för diskussioner. Förutom doktorander och handledare fanns även seniora forskare som seminarieledare.

Keynote-föreläsningar

Bild
James Hiebert föreläste digitalt.<br /> Foto: Carl-Magnus Höglund
Foto: Carl-Magnus Höglund

Under konferensen hölls även två huvudföreläsningar i plenum. Den första på länk från USA av James Hiebert, professor i pedagogik vid University of Delaware. Han beskrev konturerna av en teori om undervisning som han och hans forskningsgrupp har utvecklat med utgångspunkt i bland annat TIMSS videostudier. I föreläsningen – ”Working toward a practical theory of teaching” – argumenterade Hiebert att fokus bör ligga på de möjligheter till lärande som skapas i undervisningen. Han landade i att lärare och forskare bör samverka i studier av undervisning och att detta kräver att både lärare och forskare tar delvis andra roller för att sådan samverkan skall vara generativ.

Den andra gemensamma keynote-föreläsningen hölls av Annika Lilja under rubriken ”Att stödja, planera, genomföra och rapportera om forskning tillsammans med lärare”. Hon gav mer detaljerade inblickar i hur samarbete kan gå till genom att problematisera erfarenheter från en mängd projekt finansierade av bland annat Vetenskapsrådet, Skolforskningsinstitutet och ULF.

Disputerade uppvaktades med blommor

Bild
Ahoo Shokraiefard står och föreläser.
Ahoo Shokraiefard.
Foto: Carl-Magnus Höglund

Årets nyantagna doktorander, Annelie Mickelsson och Ahoo Shokraiefard, fick också möjlighet att presentera sina respektive projekt, och på middagen uppvaktades de doktorander som disputerat digitalt under pandemin med tal och blommor. Det är tolv som disputerat inom CUL sedan pandemin slog till i mars 2020: Cecilia Jeppsson, Carina Peterson, Lisa Molin, Lotta Wedman, Marlene Sjöberg, Niklas Rudbäck, Jens Ideland, Alexina Thorén Williams, Anna Norrström, Monica Frick Alexandersson, Ann-Charlotte Wank och Joakim Andersson. Av dessa var sju närvarande på middagen.

– Vi är jätteglada att ni valde att doktorera inom CUL. Vi har nu sammanlagt sedan starten antagit 180 doktorander och av dem har 94 disputerat, sa Henrik Friberg-Fernros, studierektor för CUL.