Bild
Forskarskolan CUL
Foto: Linda Morgan
Länkstig

Forskarskolan CUL under luppen

Publicerad
vid
CULF

Forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) har sedan sin start 2005 arbetat för att främja utvecklingen av lärarprofessionens forskningsbas. Forskarskolan är mångdisciplinär och fakultetsövergripande och främjar samverkan mellan forskningsdiscipliner inom fem forskningsteman.

Sedan starten har över 150 doktorander antagits och fler än 100 har disputerat inom forskarskolan CUL. Forskarskolan har basen vid sex fakulteter vid Göteborgs universitet och de flesta avhandlingarna har lagts fram vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Tre fjärdedelar av avhandlingarna är författade av kvinnor och majoriteten av handledarna kommer från Göteborgs universitet.

Genom olika granskningar och forskningsstudier har man undersökt verksamheten och rapporten " Forskarskolan CUL under luppen - Forskningsfokus, teoretiska utgångspunkter och forskningsmetoder i 100 doktorsavhandlingar" syftar till att skapa en helhetsbild över avhandlingarnas innehåll, teoretiska utgångspunkter och forskningsmetoder.

Läs rapporten Forskarskolan CUL under luppen i sin helhet här nedan: