Bild
Forskarskolan CUL
Foto: Carl-Magnus Höglund
Länkstig

Jubileumsskrift om 100 avhandlingar från forskarskolan CUL

Publicerad

Universitetets största forskarskola, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, startade för snart 20 år sedan.
I juni kommer en jubileumsskrift som analyserar de hundra första avhandlingarna.

– Jubileumsskriften är ett sätt att uppmärksamma forskarskolans verksamhet och dess bidrag till utbildningsvetenskaplig praktiknära forskning och skolans praktik, säger Jonas Emanuelsson, föreståndare för forskarskolan.
Strax före juluppehållet, den 9 december, ägde den hundrade disputationen rum inom  CUL forskarskola. Sedan 2009 då CUL hade sin första disputation har 100 personer framgångsrikt försvarat sina avhandlingsarbeten.
För att uppmärksamma detta ska CUL ta fram en  jubileumsskrift som bl.and annat innehåller en översikt och analys av de 100 första avhandlingarna. Skriften beräknas vara klar och presenteras i samband med CUL:s sommarmingel i juni 2023.

– I skriften lyfter vi fram det betydelsefulla arbete som doktorander, handledare och andra  gjort sedan CUL startade, säger Jonas Emanuelsson.

Forskarskolan CUL

CUL ska bidra till utveckling av skolans vetenskapliga grund och av pedagogisk yrkesverksamhet samt verka för forskningsanknytning av lärarutbildning. CUL organiserar en fakultetsgemensam forskarskola vid Göteborgs universitet. Den nationellt unika verksamheten är universitetets största forskarskola.

Läs mer om forskarskolan CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning.

Ansök till CUL forskarskola se
nast 6 februari!