Göteborgs universitet
Bild
Björkens pollen är mycket besvärligiga för allergiker.
Foto: Sven Toresson

Pollen och allergier

Pollenlaboratoriet vid institutionen har funnits sedan 1975. Vi utför mätningar av luftburet pollen, gör pollenprognoser och förmedlar information om sambandet mellan växter och överkänslighetsreaktioner till myndigheter med ansvar för folkhälsa och miljö, sjukvården och allmänheten. Vi verkar i anslutning till forskningsprogrammet Aerobiologi vid Göteborgs Atmosfärsvetenskapliga Centrum.

Pollenprognoser för samhällets bruk

Var femte person är drabbad av pollenallergi. Det är viktigt att allergiker har tillgång till relevant information om pollensituationen, så att de kan planera sitt liv och bättre hantera sin sjukdom. Varje vardag gör vi prognoser av allergiframkallande pollen för 2-3 dagar framåt, i samarbete med SMHI. De når allmänheten via media eller via beställarnas hemsidor.

Pollenförekomst påverkar luftkvaliteten och kan samverka med luftföroreningar. Därför går rapporterna också till miljöförvaltningar och ingår i allmän luftövervakning.

Vi samarbetar med Naturhistoriska riksmuseets Palynologiska laboratorium, och våra pollenprognoser publiceras via Naturhistoriska riksmuseet.

Pollenprognoser till vården

Vi levererar också pollenrapporter till vården. De omfattar både information om de uppmätta pollenhalterna och prognoser för de närmaste 2-3 dygnen. Polleninformationen används för att ställa diagnos, för att garantera säkerhet vid allergivaccinering och för att läkaren skall kunna informera patienterna om den rådande pollensituationen.

Pollendata i kliniska prövningar

Pollendata är nödvändiga vid kliniska prövningar av allergiläkemedel.
Vi har också servat läkemedelsföretag i olika marknadsföringskampanjer.

Polleninnehållet i honung avslöjar varifrån den kommer

Honung innehåller pollen från de växter som bina besökt för att samla nektar. Genom att identifiera pollenet och räkna ut proportionerna av olika pollenslag, kan vi beräkna vilka växter som bidragit med nektar och om din honung innehåller bladhonung. Det är ett sätt att kontrollera honungens kvalitet, ursprung och om den går under rätt beteckning.

Kontakt och information

Vi ger kurser och föreläsningar för biodlare.
pollen@bioenv.gu.se