Bild
The knob-tailed gecko... a cuteness heavy-weight
The knob-tailed gecko... a cuteness heavy-weight.
Foto: Mats Olsson
Länkstig

Mats Olsson: Temanummer, uppsatser och sabbatsår i Australien

Vi satte oss med Prof. Mats Olsson, forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, för att fråga honom lite om hans forskning.

Bild
Professor Mats Olsson
Professor Mats Olsson

Mats, vad handlar din forskning om?

För tillfället är jag och tre andra forskare gästredaktörer för ett temanummer i Molecular Ecology som kommer att handla om telomerer, det vill säga de DNA/protein-’kapsyler’ som sitter på kromosomernas ändar (framför allt), och är kopplade till åldrande processer och viabilitet. Spännande och lärorikt! Jag har också skrivit två uppsatser till temanumret tillsammans med medförfattare, så det har varit en fullknökad vår! 

Vad har du för projekt på gång?

Just nu har vi fullt upp med att skriva uppsatser tillsammans med Willow Lindsay (ex-postdoc) och Mette Lillie (ex-postdoc) innan Willow flyttar hem till USA i sommar. Ett projekt handlar om skillnader i transkriptomik mellan färgmorfer av våra ’painted dragons’ från Australien, dvs vilka gener som uttrycks mer eller mindre och varför. Ett samarbete med en duktig forskare på Nya Zeeland, Neil Gemmell, tittar på snarlik biologi på mitokondriers DNA. Sen har Badreddine Barerhi precis disputerat – det gick jättefint för honom vilket är väldigt kul. Där har vi ett antal uppsatser om inavelsbiologi - allt viktigare i en fragmenterad värld med minskande populationer - där det finstilta ska fixas innan de går iväg till tidskrifter. 

Ryktet säger att du åker (tillbaka) till Australien för ett sabbatsår, kan du berätta lite mer?

Ja - jag är tacksam för möjligheterna att jobba med två stora data set på sandödlor – fem års arbete av heltidsanställda labingenjörer på flera projekt finansierade av Australian Research Council som fått vänta sedan jag flyttade tillbaka till Sverige. Datamängderna innehåller information som till exempel molekylär faderskapsbestämning och telomer skattningar för mer än 5,000 individer. Jag kommer att jobba vid Macquaire University, där jag aldrig har varit tidigare, tillsammans med flera forskare, framför allt Rick Shine som var här för några år sen. Ska bli kanon!

Western brown snake
Western brown snake - beauty and beast in one package
Foto: Mats Olsson
Fältarbete har sina riskabla stunder
Fältarbete har sina riskabla stunder...
Foto: Mats Olsson
... men förbereder dig väl för pandemier och social isolering!
Foto: Mats Olsson