Göteborgs universitet
Bild
Foto: P. Linforth, Pixabay

Om tidskriften

Bioscience Explained är en webbtidskrift för modern biovetenskap. Biovetenskapen utvecklas mycket snabbt bl.a. tack vare nya gen- och proteintekniker och fortbildningsbehovet för lärare är mycket stort. Tidskriftens främsta målgrupp är lärare som undervisar barn och ungdomar i naturvetenskapliga ämnen, men den kan också användas för t.ex. projektarbeten. Det finns också material som lämpar sig för det första året vid universitetet.

Bioscience Explained är öppen för publicering av material från forskare och lärare från såväl universitet som skolor. Allt material som publiceras granskas och testas. Tidskriften utgör en arena för forskningsinformation inom intressanta områden för skolan, men också för skolans lärare som får en möjlighet att publicera laborationer och andra goda undervisningsidéer, så att de kan spridas till fler skolor.

Typ av innehåll

Tidskriften publicerar tre huvudtyper av artiklar:

  • Översiktsartiklar
  • Laborationer
  • Andra klassrumsaktiviteter (t.ex. rollspel)

Tidskriften publicerar också emellanåt artiklar med vetenskapshistoriskt innehåll.

Tidskriften publicerar däremot inte vetenskapliga forskningsartiklar inom biovetenskap eller utbildningssektorn.

Om redaktionen

Kontakt

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Göteborgs universitet
Box 463
405 30 Göteborg

Chefredaktör
Professor Margareta Wallin
 

Teknisk redaktion
Sven Toresson

Instruktioner till författare

Instruktionen nedan beskriver hur man skickar in ett manuskript för publicering i tidskriften, hur manuskriptet kommer att behandlas och tidskriftens krav för olika sorters artiklar.

Bioscience Explained vänder sig framför allt till lärare som undervisar elelver i ålder 10-19 år r (klass 4-9 och gymnasiet). Det mesta av tidskriftens innehåll är tänkt att kunna användas direkt i klassrummet eller i skolans laboratorier.

Författare bör ta hänsyn till att arbetet kan komma att vara relativt okänt för många läsare. Det kan därför vara av vikt för läsare att artikeln sätts in i sitt sammanhang, och att intressanta tillämpningar beskrivs.

Regler för upphovsrätt

Gäller från och med volym 9

Bioscience Explained använder sig av det internationella licenssystemet som kallas för Creative Commons. Det gäller för såväl din text som dina illustrationer av olika slag. Är både texten och bilder, foton mm dina egna så anger du vilka regler som du vill ska gälla för din artikel.

Om du använder andras bilder, foton mm måste du säkerställa att du använder dem i enlighet med den upphovsrätt som upphovsrättsinnehavaren angett. Det kan vara både en fysisk person eller en juridisk person såsom ett företag. I din text ska det då i texten under en sådan illustration anges vem som är upphovsrättsinnehavaren, och vilka regler som gäller för användning av den. Det kan med andra ord sagt gälla olika regler för din text och dina illustrationer och illustrationer med andra upphovsrättsinnehavare i din artikel.

Vi använder 6 huvudlicenser och CC-symbolen står för att verket är licensierat under reglerna för Creative Commons.

Andra sidor med undervisningsmaterial

Nationellt Resurscentrum för Biologi och Bioteknik vid Uppsala universitet. Det har ett nationellt uppdrag att ta fram och sprida utbildningsmaterial till högskolevärlden och skolorna. De tar både fram eget material och tipsar om utbildningsmaterial mm på andra ställen.
Språk: svenska

DNA Learning Center är ett science center som fokuserar på att öka kunskapen om DNA. Det utgör en del av Cold Spring Harbor Laboratory som är ett center för forskning inom molekylär genetik. Det finns mycket utbildningsmaterial på hemsidan, och de ger också workshops, kurser och säljer produkter.
Språk: engelska

Genteknik.nu ges ut av Gentekniknämnden som är en myndighet som har som uppdrag att följa genteknikens utveckling och informera om den. De publicerar kontinuerligt forskningsnytt inom området, ger årligen ut en skrift om vad som hänt under året och publicerar många relevanta länkar.
Språk: svenska

National Center of Biotechnology Education vid universitetet i Reading, Storbritannien. Startade 1985 och arbetar med utbildning inom bioteknik. De utvecklar innovativa utbildningsresurser och säljer material till självkostnadspriser. Det finns ett stort antal laborationer på hemsidan. Material går inte att beställa via nätet utomlands, man måste ringa till dem för beställningar.
Språk: engelska

Nuffield Foundation är en stiftelse som skapades 1943 och vars syfte är att öka social välfärd genom utbildning, forskning och innovation. Det finns ett stort utbildningsmaterial fritt tillgängligt på hemsidan.
Språk: engelska

Science & Plants for Schools (SAPs) har som målsättning att lärare och elever ska lära sig mer om växter och bli mer intresserade av växtforskning. SAPs startade 1990 och är huvudsakligen finansierade av ”the Gatsby Charitable Foundation”. De finns vid Sainsbury Lab i Cambridge. På hemsidan finns ett stort antal laborationer.
Språk: engelska

Science in School är en gratis tidskrift för lärare i naturvetenskap. Den arbetar för att öka intresset för naturvetenskap genom att på olika sätt bidra till naturvetenskaplig utbildning. Den ges ut en gång i kvartalet, och är baserad vid European Molecular Laboratory (EMBL) i Heidelberg, Tyskland.
Språk: engelska

Wellcome Trust är en stiftelse som stödjer insatser för att lösa de stora samhällsutmaningarna. De stödjer lärare i sitt arbete med att ge inspirerande och relevant utbildning. Det finns en hel del gratis undervisningsmaterial att tillgå.
Språk: engelska