Göteborgs universitet

Forskargrupper

AgeCap startade som ett samarbete mellan fem forskargrupper som symboliseras av de olika bladen i vår symbol eken. Efter finansiering från Göteborgs universitets satsning UGOT Challenge 2016 utökades centrat och består idag av 15 tvärvetenskapliga forskargrupper med forskare från sex fakulteter, 18 institutioner och 25 olika discipliner. Här studeras allt från bilden av äldre i media till hur utträdet ur arbetslivet ser ut och vilka biomarkörer som visar tecken på sjukdomar som Alzheimers sjukdom.

Arbets- och miljömedicin

Forskningsfokus:
Arbetsplatsens roll för att få äldre att stanna kvar i arbetslivet och vilka faktorer som bidrar till att individen fortsätter sitt arbete efter 62 års ålder.
Kontaktperson: Kjell Torén, kjell.toren@amm.gu.se

Läs mer här: Arbets- och miljömedicin

Neurokemisk patofysiologi och diagnostik – NEUROCHEM

Forskningsfokus:
Studera biomarkörer för olika processer i hjärnan för att undersöka den biokemiska effekten av nya läkemedel samt för att studera hjärnsjukdomar som Alzheimers sjukdom.
Kontaktperson: Henrik Zetterberg, henrik.zetterberg@clinchem.gu.se
Läs mer här: Neurokemisk patofysiologi och diagnostik

Design Management

Forskningsfokus:
Användningen av  Design Management  för att utveckla relationen mellan äldre och vårdgivare för att förstå hur äldres förmåga till ett bra socialt liv kan öka. 
Design och konsthantverkets mer konstnärliga relationer till den åldrande befolkningen.  
Kontaktperson: Maja Gunn, maja.gunn@hdk.gu.se
Läs mer här: Design Management

Digitala seniorer

Forskningsfokus:
Anpassningsbara användargränssnitt som möjliggör fortsatt teknikanvändning i takt med åldrandet
Kontaktpersoner: alexandra.weilenmann@ait.gu.se och olof.torgersson@gu.se
Läs mer här: Digitala seniorer

Hälsoekonomi

Forskningsfokus:
Rollen som tidiga livsvillkor har på hälsoutfall under livet, samt hur en individs hälsostatus kan påverka nära släktingars hälsa.
Kontaktperson: Kristian Bolin, kristian.bolin@gu.se
Läs mer här: Hälsoekonomi

Kognitionsstörande sjukdomar hos vuxna

Forskningsfokus:
Studerar kognitionsstörande sjukdomarna hos vuxna såsom Alzheimers sjukdom, cerebrovaskulär sjukdom Lewy body sjukdom och frontotemporal demens.           
Kontaktperson: Petronella Kettunen, petronella.kettunen@gu.se   
Läs mer här: Kognitionsstörande sjukdomar hos vuxna                                        

Vuxenliv och åldrande (Lifelab)

Forskningsfokus: 
Vår forskning har som övergripande mål att identifiera de principer som styr hur människor utvecklas och åldras, för att därigenom kunna identifiera sätt att förbättra förutsättningarna för en god utveckling under vuxenlivet och åldrandet för alla människor.   
Kontaktperson: Martin Lövdén, martin.lovden@psy.gu.se
Läs mer här: Vuxenliv och åldrande (Lifelab)

Neuropsykiatrisk epidemiologi – EPINEP

Forskningsfokus:
Undersöker hälsan under åldrandet och hos äldre personer. Målet är att öka kunskapen om det normala åldrandet, riskfaktorer för psykiska och kroppsliga sjukdomar, samt hur hälsan hos äldre personer har förändrats under de senaste 50 åren.
Kontaktperson: Tina Jacobsson, tina.jacobsson@neuro.gu.se
Läs mer här: Neuropsykiatrsk epidemiologi - EPINEP

Proteiners kvalitetskontroll och cellulärt åldrande

Forskningsfokus:
Kopplingar mellan proteinkvalitetskontroll, åldrande och neurodegenerativa sjukdomar.
KontaktpersonDoryaneh Ahmadpour, doryaneh.ahmadpour@gu.se
Läs mer här: Proteiners kvalitetskontroll och cellulärt åldrande

Sahlgrenska suicidstudier

Forskningsfokus:
Riskfaktorer för suicidalt beteende hos äldre. Här ingår förutom populationsstudier och registerstudier även kliniska studier.
Kontaktperson: Margda Waern, margda.waern@gu.se
Läs mer här: Sahlgrenska suicidstudier

Sköra äldre – FRESH

Forskningsfokus:
Åtgärder för att stödja en gott åldrande hemma både hos äldre personer som redan är sköra, och de med risk för att utveckla skörhet.
Kontaktperson: Synneve Dahlin Ivanoff, synneve.dahlin-ivanoff@neuro.gu.se
Läs mer här: Sköra äldre - FRESH

SOM-institutet

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har sedan 1986 undersökt opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. Fokus ligger på svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier. Basen för verksamheten är omfattande enkätundersökningar som görs på nationell och regional nivå i samarbete med forskare från flera olika fält och lärosäten. Den stora mängden insamlade data ger en unik möjlighet att förstå utvecklingen över tid i olika befolkningsgrupper, generationer och åldrande.
Läs mer här: SOM-institutet

Språkteknologi

Forskningsfokus:
Språkliga symtom och tidig kognitiv funktionsnedsättning samt hälsolitteracitet, kapabilitet och beslutsfattande bland äldre.
Kontaktperson: Dimitrios Kokkinakis, dimitrios.kokkinakis@svenska.gu.se
Läs mer här: Språkteknologi

Arbets- och levnadsförhållanden och pensionering bland äldre – LEXLIV

Forskningsfokus:
Faktorer som påverkar individers möjlighet till ett långt arbetsliv och analyserar välfärdskonsekvenser av den mer flexibla och uppskjutna pensionsåldern.
Kontaktpersoner: Lotta Dellve, lotta.dellve@socav.gu.se och Ewa Wikström, ewa.wikstrom@handels.gu.se
Läs mer här: Arbets- och levnadsförhållanden och pensionering bland äldre - LEXLIV

Åldrande, demokrati, jämställdhet och media – AGEDEM

Forskningsfokus:
Olika aspekter av åldrande utifrån samhällsvetenskapliga perspektiv:Äldre och medier,  digitala klyftor och mediebilden av äldre, konsekvenser av åldrande för demokratin, samt rätten och dess samspel med äldres kapabilitet.
Kontaktperson: Maria Edström, maria.edstrom@jmg.gu.se
Läs mer här: Åldrande, demokrati, jämställdhet och media - AGEDEM

Åldrande och samhälle

Forskningsfokus:
Kontinuitet och förändring kring äldres livsvillkor i ett historiskt perspektiv.
Kontaktperson: Ulrika Lagerlöf Nilsson, ulrika.lagerlof.nilsson@history.gu.se
Läs mer här: Åldrande och samhälle

AgeCap-eken