Göteborgs universitet
Bild
Bild på två damer i en soffa från utställningen Årsrika
Från utställningen Årsrika
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Almedalen

Almedalen är platsen där personer från organisationer och aktörer i samhället kan mötas tillsammans med privatpersoner för att lyfta och diskutera olika samhällsfrågor. Denna unika plattform ger upphov till möjligheter för viktig samverkan kring frågor om åldrande och hälsa och AgeCap har deltagit i olika former sedan 2014.

Bokmässan

Bokmässan i Göteborg är den största mötesplatsen inom kultur, media och utbildning i norden. AgeCap har deltagit med olika aktiviteter sedan 2016.

Demensdagarna

Svenska demensdagarna arrangeras av Svenska nätverket för Demenskunskap, där AgeCap har medverkat flera gånger.  
Tanken med konferensen är att personer som arbetar inom fältet ska mötas för att utbyta kunskap och erfarenheter med målet förbättra demensvård och omsorg.

Forte Talks

Forte Talks är en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, brukare och övriga aktörer som på olika sätt arbetar med eller är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd.
2019 deltog AgeCap med ett utställningsbås och vetenskapliga samtal med Ingmar Skoog (EPINEP), Ewa Wikström och Roy Liff (LEXLIV)

Föreläsningsserie med UR Samtiden

UR Samtiden (Utbildningsradion) spelade under hösten 2020 in en föreläsningsserie med forskare från AgeCap. Du hittar länk till föreläsningarna här:
UR Samtiden - Allt du vill veta om att bli äldre
UR Samtiden - Om åldrande och att åldras

H70-dagarna: Nya resultat presenteras för studiedeltagarna

I januari 2019 samlades deltagarna i H70-studien på Wallenberg Centrum för att ta del av forskarnas senaste resultat. Här kan du se de inspelade föreläsningarna:
Föreläsningar från H70-dagarna

Jonsereds Herrgård 

Under 2020 och 2021 arrangerade AgeCap digitala seminarium tillsammans med Jonsereds Herrgård under rubrikerna: Äldreomsorgskrisen 2020 - omsorg, förvaring eller ättestupa? och På ålderns höst Det våras för bostaden? Under hösten 2022 kommer seminariet Det ojämlika åldrandet att arrangeras.

Seniormässan

AgeCap har tidigare deltagit med en monter och föreläsningar för att sprida forskningsresultat och information om vårt forskningscentrum. Under våren 2022 deltar vi med föreläsningar om fysisk aktivitet och hjärnhälsa samt äldres behov i vård och omsorg förr och idag.

Talk Show med Senior Göteborg

Föreståndare Professor Ingmar Skoog deltog i en talk show i oktober 2020 arrangerad av Senior Göteborg med titeln Sex och sensualitet som senior. Du kan hitta länk till showen här:
Sex och sensualitet som senior

Vetenskapsfestivalen

Sedan 2014 deltar AgeCaps forskare på olika sätt i Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Vi medverkan 2021 var titeln på AgeCaps seminarium Utveckling på ålders vår – föreläsningar från Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap

Årsrika

AgeCap samarbetar med vandringsutställningen Årsrika för att synliggöra äldre. Årsrika är producerad av Annica Carlsson Bergdahl med bilder av Elisabeth Ohlson Wallin.
Med stöd av AgeCap, Carin Mannheimers minnesfond, Sensus och Göteborgs stad finns ett nytryck av Årsrika-katalogen, med ett tillägg om AgeCap-forskning. 
Du kan ladda ner appendixet i spalten till höger.

I mars 2022 åkte AgeCap-forskare tillsammans med Annica Carlsson Bergdahl och en mindre version av Årsrika-utställningen till Riksdagen och höll ett seminarium för att öka kunskapen om åldrande och ålderism.
 

Teaterföreställningen "Var är min man"

I samband med teaterföreställningen "Var är min man" i maj 2022 medverkade Ingmar Skoog som föreläsare. Föreställningen handlar om Alzheimers sjukdom och föreläsningen lyfte den allra tidigaste sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom samt prevention, tidiga behandlingar och tidig diagnostik. 


Fotoutställning Stark. Snabb. Årsrik.

I samarbete med fotograf Alex Rotas, Åldersvänliga Göteborg, Äldreombudsmannen, Göteborg & Co och Stadsbiblioteket satte AgeCap under våren 2022 upp en utställning på Heden och Slottskogsvallen med foton på seniora elitidrottare. Stadsbiblioteket filmade en föreläsning där Alex berättar om sina bilder och Åldersvänliga Göteborg och Äldreombudsmannen gjorde en film med bilderna.

Ta del av information om utställningen, föreläsningen och filmen här:

Information om Snabb. Stark. Årsrik
Föreläsning med Alex Rotas
Film av Åldersvänliga Göteborg och Äldreombudsmannen