Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bild på två damer i en soffa från utställningen Årsrika
Från utställningen Årsrika
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Aktiviteter

AgeCap deltar kontinuerligt vid olika aktiviteter som Bokmässan och Vetenskapsfestivalen för att sprida våra forskningsresultat för att öka kunskapen om åldrande och hälsa, samt att föra dialog med olika målgrupper i samhället.

Almedalen

Almedalen är platsen där personer från organisationer och aktörer i samhället kan mötas tillsammans med privatpersoner för att lyfta och diskutera olika samhällsfrågor. Denna unika plattform ger upphov till möjligheter för viktig samverkan kring frågor om åldrande och hälsa och AgeCap har deltagit i olika former sedan 2014.

Bokmässan

Bokmässan i Göteborg är den största mötesplatsen inom kultur, media och utbildning i norden. AgeCap har deltagit med olika aktiviteter sedan 2016.

Demensdagarna

Svenska demensdagarna arrangeras av Svenska nätverket för Demenskunskap, där AgeCap har medverkat flera gånger.  
Tanken med konferensen är att personer som arbetar inom fältet ska mötas för att utbyta kunskap och erfarenheter med målet förbättra demensvård och omsorg.

Forte Talks

Forte Talks är en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, brukare och övriga aktörer som på olika sätt arbetar med eller är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd.
2019 deltog AgeCap med ett utställningsbås och vetenskapliga samtal med Ingmar Skoog (EPINEP), Ewa Wikström och Roy Liff (LEXLIV)

Föreläsningsserie med UR Samtiden

UR Samtiden (Utbildningsradion) spelade under hösten 2020 in en föreläsningsserie med forskare från AgeCap. Du hittar länk till föreläsningarna här

H70-dagarna: Nya resultat presenteras för studiedeltagarna

I januari 2019 samlades deltagarna i H70-studien på Wallenberg Centrum för att ta del av forskarnas senaste resultat. Här kan du se de inspelade föreläsningarna. 

Jonsereds Herrgård 

I november 2020 arrangerade AgeCap ett digitalt seminarium tillsammans med Jonsereds Herrgård under rubriken: Äldreomsorgskrisen 2020 - omsorg, förvaring eller ättestupa?
Medverkade gjorde: 
Ingmar Skoog, föreståndare AgeCap, Maciej Zaremba journalist och författare, Maria Björklund chef tillsyns-avdelning sydväst, Inspektionen för vård och omsorg IVO, Iréne Nilsson Carlsson folkhälsoråd Socialstyrelsen, Yngve Gustafson professor i geriatrik, Umeå univeristet, Babbs Edberg stadsdelsdirektör Centrum och tillträdande chef för nya äldreförvaltningen Göteborgs Stad, Anna Skarsjö ordförande Kommunal väst

Talk Show med Senior Göteborg

Föreståndare Professor Ingmar Skoog deltog i en talk show i oktober 2020 arrangerad av Senior Göteborg med titeln Sex och Sensualitet som senior. Du kan hitta länk till showen här

Vetenskapsfestivalen

Sedan 2015 deltar AgeCaps forskare på olika sätt i Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
2020 var titeln på AgeCaps seminarium Rör dig hjärna. 

Medverkande: läkare och doktorand Jenna Najar (EPINEP), lektor och fysioterapeut Eva Holmgren (FRESH) och Ingmar Skoog (EPINEP)

Årsrika

AgeCap samarbetar med vandringsutställningen Årsrika för att synliggöra äldre. Årsrika är producerad av Annica Carlsson Bergdahl med bilder av Elisabeth Ohlson Wallin.
Med stöd av AgeCap, Carin Mannheimers minnesfond, Sensus och Göteborgs stad finns ett nytryck av Årsrika-katalogen, med ett tillägg om AgeCap-forskning. 
Du kan ladda ner appendixet i spalten till höger.