Göteborgs universitet
Bild
Ord som äldre anser vara viktiga i deras liv
Ordmoln H70-dagen

Hitta nya vänner

Vikten av vänner för att vi ska kunna ha ett gott och värdefullt åldrande blev tydligt under H70-dagarna där svaren från deltagarna sammanfattades i ett ordmoln Här finns mötesplatser, träffpunkter och aktiviteter för dig som vill ha mer social samvaro i ditt liv: