Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Stig som leder mot horisont
Foto: Karsten Würth / Unsplash
Länkstig

Sahlgrenska suicidstudier

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Vi studerar suicidalt beteende över livscykeln, med ett särskilt fokus på äldre. Det senare behövs då äldre utgör en växande åldersgrupp med högre risk för suicid än yngre.

Vår forskning

Vår forskning kan bidra till att motverkar klichéerna om att suicid bland äldre är ett ”normalt” beteende, genom att få fram hur olika faktorer i människors liv bidrar till utveckling av depression och suicidalt beteende i hög ålder.

Självmord är inte enbart ett psykiatriskt fenomen varför forskningen drivs i multidisciplinära samarbeten. Betydelsen av barndomserfarenheter samt psykosociala faktorer under hela livet studeras, liksom processer i hjärnan, såsom nedsatt kognitiv funktion och hjärnmarkörer. I kliniska studier identifierar vi faktorer som påverkar prognosen efter suicidförsök, och vi studerar hur suicidrisk hanteras inom sjukvården.

Forskningsansatser

Inom forskningsprogrammet ryms tre typer av forskningsansatser :

 • Populations-baserade studier: Forskningen baseras på data från nationella register, samt från multidisciplinära populations studier (Kvinnoundersökningen, H 70, mm) i Göteborg.
 • Kliniska kohortstudier: Här följer vi upp personer som vårdas i samband med suicidalt beteende. Ett viktigt perspektiv är individernas egna erfarenheter. Dessa lyfts fram inom projekten ”När livet blir tufft att leva”, och SCREAM.
 • Interventionsforskning: Här ingår bl.a. PCPC studien (Person-centered Psychosis Care) där vi testar en utbildningsintervention för slutenvårdspersonal. Syftet är att öka delaktighet i vården för personer med psykossjukdom.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare

Disputerade forskare

 • Anne Ingeborg Berg, docent, universitetslektor, leg. psykolog
 • Anna Ehnvall, docent/överläkare
 • Madeleine Mellqvist Fässberg, forskare, koordinator populations-baserade studier
 • Annelie Goulding, universitetslektor, leg. psykolog, koordinator psykosstudier
 • Khedidja Hedna, forskare, farmakoepidemiolog
 • Stefan Wiktorsson, leg psykolog, koordinator suicidstudier
 • Jing Wu, universitetslektor

Doktorander

 • Katarina Allerby, specialistsjuksköterska
 • Sara Hed, leg. psykolog
 • Mattias Jonson, ST läkare
 • Anna Maria Nilsson, specialistläkare
 • Irma Rymo, specialistläkare (Simona Sacuiu, huvudhandledare)
 • Petter Olsson, ST läkare

Övriga medarbetare

 • Cecilia Dosché, administrativ assistent
Margda Waern
Professor Margda Waern