Göteborgs universitet
Bild
Forskare delar med sig av nya resultat på H70-dagen.
Foto: Ragnhild Larsson

AgeCap når ut

Vi arbetar aktivt med att sprida och nyttiggöra våra forskningsresultat för att nå vårt mål – att öka äldre personers livskvalitet och delaktighet i samhället.

Att sprida vår forskning via utbildning på olika nivåer är en viktig uppgift som vi arbetar aktivt med. Vår forskning syns ofta i media och vi genomför och deltar kontinuerligt vid aktiviteter som riktar sig till olika målgrupper. Vi samverkar även med politiker och andra aktörer för att underlätta implementering av våra forskningsresultat så att de kan komma till nytta för samhället.