Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Neurokemisk patofysiologi och diagnostik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Forskargruppens övergripande målsättning är att med neurokemisk och molekylärbiologisk metodik identifiera och studera patofysiologin vid neurodegenerativa sjukdomar.

Ett viktigt mål är att identifiera proteinförändringar kopplade till patofysiologin, så kallade biokemiska markörer. Dessa biomarkörer kan vara användbara för diagnostik, identifiering av läkemedelseffekter, samt för studier av patogenetiska processer direkt hos våra patienter.