Bild
Länkstig

FRESH – Frail Elderly Support Research Group

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Det övergripande målet med vårt forskningsprogram är att studera åtgärder för att stödja ett gott åldrande hemma, och att bredda förståelsen av begreppet skörhet för att bidra till förståelsen av skörhetsprocessen både hos äldre personer som redan är sköra, och de med risk för att utveckla skörhet. Kapabilitetsansatsen går som en röd tråd genom projekten, vilket innebär att fokus ligger på vad människor har möjlighet och vilja att uppnå i relation till de resurser de har att tillgå.

Baserad på respekt och utbyte av idéer strävar vi som forskargrupp efter brukarmedverkan i alla delar av forskningsprocessen. Vårt primära fokus är att göra den äldre personens röst hörd men också att personalen får sin röst hörd för att kunna producera forskning som är till nytta för målgruppen.

Gruppmedlemmar

FRESH representerar både juniora och seniora forskare inom aktivitets-, medicinsk-, vård- och samhällsvetenskap med stor erfarenhet av RCT studier och kvalitativ forskning med och för sköra äldre personer i samarbete med sjukhus, primärvård, vård och äldreomsorg.

gruppfoto på forskargruppen fresh, 12 personer

Forskargruppen

Senior professor Synneve Dahlin-Ivanoff

Professor Maria Haak  

Professor Anna Dunér

Professor Sten Landahl

Professor emerita Ulla Svantesson

Docent Kajsa Eklund

Docent Katarina Wilhelmson

Docent Greta Häggblom Kronlöf

Doktor Daniela Castro de Jong

Forskare Lena Sandin Wrankler

Forskare Qarin Lood

Forskare Isabelle Andersson Hammar

Forskare Eva Holmgren

Forskare Theresa Westgård       

Projektassistent Katharina Sjöberg