Göteborgs universitet

Vår forskning

AgeCap är Sverige största forskningscentrum för åldrande och hälsa med forskare från närmare 25 olika discipliner. Vår forskning utgår från det gemensamma målet att öka äldre personers kapabilitet och därmed livskvalitet och delaktighet i samhället.