Bild
Medlemmar i forskargruppen, gruppbild utomhus
Länkstig

EPINEP – Neuropsykiatrisk epidemiologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Forskargruppen EPINEP undersöker hälsan under åldrandet och hos äldre personer. Målet är att öka kunskapen om det normala åldrandet, riskfaktorer för psykiska och kroppsliga sjukdomar, samt hur hälsan hos äldre personer har förändrats under de senaste 50 åren.

Vår forskargrupp är en del av Centrum för åldrande och hälsa – AgeCap och består av närmare 50 personer inklusive forskare, doktorander, forskningssköterskor, administrativ personal, statistiker och studenter. Vi välkomnar intresse för att samarbeta med vår forskargrupp!

I våra undersökningar från H70 och andra befolkningsstudier samlar vi in en mängd olika data för att besvara våra frågeställningar. Detta inkluderar funktioner kopplade till

  • tankeförmåga (så som minne, språk och inlärning)
  • kroppsliga faktorer (längd, vikt, blodtryck, syn, hörsel, hjärnans anatomi och neurokemi)
  • sociala faktorer
  • psykiska tillstånd (demens, depression, fobier)
  • genetik

Forskningsområden

Vi använder befolkningsundersökningarna i Göteborg för att studera olika faktorer i förhållande till demens och andra psykiska sjukdomar, samt hur hälsan hos 70-åringar har förändrats över tid. Vi har unik tillgång till stora dataset insamlade från medelåldern till hög ålder vilket ger oss möjlighet att studera äldres hälsa ur flera olika perspektiv och över tid. Vi har även data från stora urval av de allra äldsta i befolkningen.

Nedan kan du klicka dig fram till mer information om respektive forskningsområde.

Ett halvt sekel med H70-studierna i Göteborg

För att fira att H70-studien fyllt 50 år har vi skapat en skrift med intervjuer av personer som på olika sätt varit delaktiga i studien genom åren.

Skriften hittar du här

 

Våra befolkningsstudier

Våra longitudinella studier innefattar representativa urval av äldre personer i Göteborg med uppföljningar på flera decennier. Studierna täcker unga äldre (H70), äldre (H85) och äldre äldre personer (95+). Mer än 700 vetenskapliga artiklar har publicerats inom H70-studien.  Kvinnoundersökningen (KVUS) har kvinnor följts från medelåldern och upp i hög ålder och Sahlgrenska suicidstudier studerar riskfaktorer för suicidalt beteende hos personer 70 år och äldre. Särskilda studier i relation till sjukdomen covid-19 och viruset SARS-CoV-2 har även genomförts.

På H70-studiens sida kan du läsa mer om våra olika studier och hur de går till, klicka på bilden nedan.

Avhandlingar

Nedan finns en lista med doktorsavhandlingar från EPINEPs doktorander.

Foto av doktorsavhandlingar staplade på hög
Foto: Josefin Bergenholtz
Foto av olika tidskrifter

Samarbeten

Vi har interna samarbeten med forskargrupper inom Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset samt ett stort antal externa samarbetspartners.

Medlemmar

Gruppledare: Ingmar Skoog

Vetenskaplig koordinator: Anna Zettergren
Administrativ Koordinator: Tina Jacobsson
Databassamordning: Lina Rydén
Vetenskaplig studiekoordinator H70: Therese Rydberg Sterner
Studiekoordinatorer H70: Cecilia Doshé 
 

Donationer och gåvor

Vill du stödja vår forskning? Det kan du göra genom att bidra med en gåva till bankgiro 5051-8646 (Danske Bank). Ange som meddelande "Gåva H70, ansvar 5442".

Välkommen att kontakta oss.

Finansiärer

Huvudfinansiärer

  • FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • VR – Vetenskapsrådet
  • ALF - Avtal om läkarutbildning och forskning Västra Götalandsregionen och GU
  • Hjärnfonden
  • Alzheimerfonden