Göteborgs universitet
Bild
Barbro Westerholm och David Lega
Foto: Ragnhild Larsson
Länkstig

Samverkan med politiker och andra aktörer

För att nå ut med vår forskning är samverkan viktig med olika aktörer som har inflytande över äldres hälsa.

Forskning och kultur tillsammans mot ålderism

Bild
Ingmar Skoog, Maria Edström och Lotta Dellve från AgeCap
Ingmar Skoog, Maria Edström och Lotta Dellve från AgeCap
Foto: Maria Edström

Ålderism är ett utbrett problem vilket på flera sätt tydliggjorts under den pågående pandemin inte minst bland beslutsfattare och myndigheter. Tillsammans med utställningen Årsrika åkte AgeCap-forskare till Riksdagen den 23 mars för att öka kunskapen om ålderism.

Bild
Annica Carlsson Bergdahl tillsammans med riksdagsledamöter Elsemarie Bjellqvist och Barbro Westerholm
Producent för Årsrika Annica Carlsson Bergdahl, riksdagsledamöter Elsemarie Bjellqvist och Barbro Westerholm som tillsammans med AgeCap anordnade seminariet<br /> Foto: Maria Edström
Foto: Maria Edström

Läs mer här: Forskning och kultur möts mot ålderism

 

Samverkan med politiker

Under 2017 blev föreståndare Ingmar Skoog inbjuden att tala för moderaterna i riksdagen och i början av 2018 besökte socialminister Annika Strandhäll AgeCap för att få en överblick av vår forskning. Besöket ledde till att föreståndare Ingmar Skoog blev expert i regeringens delegation för senior arbetskraft. Delegationens uppdrag var att arbeta för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet, identifiera hinder och möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres kunskap, samt föreslå åtgärder som motverkar åldersdiskriminering. Under 2019 besökte delegationen AgeCap och våra forskare skrev sedan 7 av de rapporter som låg till underlag för delegationens betänkande som kom under hösten 2020. 

Under 2019 fick vi även besök av Socialförsäkringsenheten och Ingmar Skoog utsågs till medlem i Socialdepartementets äldreforskningsråd. Under 2020 deltog Ingmar Skoog som expert i Coronakommissionen och vid tillsynen av äldreomsorgen som utfördes av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Politikerhearing

Bild
Politikerhearing med bland annat barbor Westerholm om äldrefrågor
Foto: Ragnhild Larsson

I samband med valet hösten 2018 anordnade vi en hearing med titeln Årsrik eller gammal – vilken syn har politiker på äldre personer? med politiker och forskare.

Se film från seminariet här: Årsrik eller gammal – vilken syn har politiker på äldre personer?

Samverkan med andra aktörer

Vi samverkar främst med andra aktörer via vårt brukarråd där representanter från hälso- och sjukvård, olika intresseorganisationer, representanter från kommun och stad som arbetar med äldrefrågor samt politiker ingår.

Under den återkommande Almedalsveckan har vi sedan 2015 organiserat olika seminarier med politiker, och representanter från media, pensionär- och arbetslivsorganisationer, universitet och finansiärer, för att diskutera bland annat pensionsåldern, hur man ska göra för att få människor att vilja arbeta längre, äldre personer i media, hur man ska finansiera äldreforskning, samt hur man ska implementera strategier i hälso- och sjukvården för att förhindra demens.

Exempel på andra aktörer som AgeCap samverkar med är Senior Göteborg som leder och initierar utvecklingsarbete för att göra staden till en bättre plats för äldre personer. Vi samverkar via vår referensgrupp genom gemensamma aktiviteter och seminarier. Vi förser också Senior Göteborg med information och data relaterad till åldrande för projekt och rapporter i kommunen och samverkar med Äldreombudsmannen. En annan aktör är Aktiv Senior i Varbergs kommun som är ansvarig för utveckling av aktiviteter för seniorer i kommunen. Samarbetet sker via referensgruppen och involverar konferenser, föreläsningar på träffpunkter samt framtagning av data.