Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
AgeCap-forskare i september 2019
Några av alla AgeCaps 170 forskare på årsmöte i september 2019.
Foto: Ragnhild Larsson

Om oss

AgeCap är Sveriges största forskningscentrum för åldrande och hälsa. Här finns drygt 170 forskare och forskningspersonal från 18 institutioner, sex fakulteter och närmare 25 olika discipliner. Våra forskare kommer från närmare 25 olika discipliner med det gemensamma målet att öka äldre personers välbefinnande och delaktighet i samhället.

Vi bedriver multidisciplinär forskning för ett gott och värdefullt åldrande. Vår vision är ett samhälle där äldre respekteras och värderas för sin potential – ett samhälle där äldre ses som värdefulla resurser.

Vi genomför flera studier för att besvara våra forskningsfrågor, bland annat den epidemiologiska befolkningsstudien H70, som ett stort antal projekt inom AgeCap är kopplade till.

Antalet personer över 65 år kommer att tredubblas de närmaste decennierna. Allt fler och friskare äldre personer är en stor global framgång, men också en stor samhällsutmaning eftersom det bland annat innebär att fler pensionärer behöver försörjas och att antalet personer med demens kommer att öka. Framför allt blir antalet äldre fler i låg- och medelinkomstländer.

Forskningen inom vårt multidisciplinära centrum utgår från uppfattningen att dagens samhälle inte är optimalt för äldre personers hälsa och välbefinnande.
För att möta denna utmaning har vi valt att utgå från begreppet kapabilitet som enligt filosofen och ekonomen Amartya Sen, handlar om vår förmåga att utföra handlingar för att nå mål som vi själva upplever som värdefulla.

AgeCap finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd- FORTE och Göteborgs universitet, delvis via satsningen för att möta globala utmaningar; UGOT Challenges.

Organisation

Värdinstitution för AgeCap är Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Centrats hemvist är Enheten för Neuropsykiatrisk epidemiologi på Wallinsgatan 6 i Mölndal.
AgeCaps organisation består av en styrgrupp, en kommunikationsgrupp, en grupp för unga forskare (AgeCap Greenhouse), en vetenskaplig koordinator, en administrativ koordinator, en kommunikatör samt en undersökningsenhet.
Styrgruppen stöttas av en internationell rådgivande styrelse. Slutligen finns en referensgrupp för samverkan med det omgivande samhället.

Styrgrupp

Ordförande
• Ingmar Skoog, föreståndare AgeCap, EPINEP (suppleant Margda Waern)

Ledamöter

• Synneve Dahlin-Ivanoff, FRESH (suppelant: Katarina Wilhelmsson)
• Boo Johansson, ADA-Gero (suppleant: Linda Hassing)
• Lotta Dellve, LEXLIV (suppleant: Ewa Wikström/Björn Halleröd)
• Kaj Blennow, NEUROCHEM (suppleant: Henrik Zetterberg)
• Maria Edström, JMG (suppleant: Annika Bergström)
• Eva Maria Svensson, Handelshögskolan (suppleant: Kristian Bolin)
• Ulrika Lagerlöf Nilsson, Humanistiska fakulteten (suppleant: Dimitrios Kokkinakis)
• Maja Gunn, HDK (suppleant: Troels Degn Johansson )
• Isabelle Hansson och Jenna Najar, AgeCap Greenhouse


Adjungerade medlemmar

• Agneta Holmäng, dekan: Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
• Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• Pia Gudmundsson, vetenskaplig koordinator: AgeCap
• Tina Jacobsson, administrativ koordinator: AgeCap
• Jonas Rimbäck, innovationsrådgivare: Forskning- och innovationskontoret vid GU
• Ragnhild Larsson, Kommunikatör

Referensgrupp

För att uppfylla vårt mål är det viktigt att vår forskning är relevant för olika intressenter och tillämpbar i praktisk verksamhet och inom andra områden. För att säkerställa detta har AgeCap en referensgrupp med personer som representerar hälso-sjukvård, kommun, landsting, pensionärsförbund, patienter och anhöriga.
Referensgruppens uppgift är att kontinuerligt bidra med erfarenheter och kunskap från praktisk verksamhet och andra områden för att generera nya forskningsfrågor och forskningsprojekt inom AgeCap. a

Referensgruppen bidrar även med att sprida forskningsresultat genom medlemmarnas nätverk och verksamheter.

Ordförande

 • Sten Landahl 

Koordinator

 • Pia Gudmundsson

Ledarmöter

 • Lena Gustafsson, SPF seniorerna
 • Ingela Ekholm, PRO
 • Peter Lönnroth, VGR
 • Helena Henningson, SKL
 • Kerstin Karlsson, Senior Göteborg
 • Sara Nordenhielm, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
 • Pär Rahmström, Demensförbundet
 • Ann-Catrine Fogelgren, kommunalråd Liberalerna, ledamot        äldreberedningen
 • Theresa Larsen, FoU i Väst/GR
 • Ann-Christine Ringsby, demenssjuksköterska
 • Åsa Johnsson, Aktiv Senior Varbergs kommun
 • Jonas Rimbäck, innovationsrådgivare
 • Kristine Josephsson, Senior Sport School, Västra Götaland
 • Susanne Sandgren, Skaraborgs Kommunalförbund
 • Kalle Nordanstad, RPG – Riksförbundet Pensionärsgemenskap

 • Helena Bjurbck, äldreombudsman Gbg

Internationell expertpanel

AgeCap har en internationell expertpanel som inkluderar sju internationella forskare från olika discipliner.
Expertpanelens uppgift är att kontinuerligt bidra med erfarenheter, kunskap och reflektion kring pågående och planerade forskningsprojekt inom AgeCap. Expertpanelen samlas en gång per år i samband med AgeCaps årsmöte.

Delar av expertpanelen: Från vänster; David Gordon, Denis Gerstorf, Clare Hocking, Gladys Maestre, Ingmar Skoog, Robert Stewart.

Medlemmar

 • Robert Stewart, Professor of Psychiatric Epidemiology & Clinical Informatics, King’s College, London, UK
 • Clare Hocking, Professor of Occupational Science, Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand
 • Denis Gerstorf, Professor of Developmental Psychology, Humboldt University, Berlin,
 • David Gordon, Professor of Social Justice, Bristol University, Bristol,
 • Nick Fox, Professor of Clinical Neurology, University College, London,
 • Gladys Maestre, Professor of Psychiatry, Columbia University, New York,
 • Adesola Ogunniyi, Professor of Medicine, University College Hospital, Ibadan, Nigeria Dr.
 • Ulla Kriebernegg is Associate Professor at the Center for Inter-American Studies (C.IAS) at the University of Graz, Austria

AgeCap Greenhouse

Ett av AgeCaps huvudmål är att stimulera nästa generations äldreforskare. AgeCap Greenhouse består av doktorander, postdoks och forskare som ännu inte blivit docenter i syfte att skapa en stöttande miljö för att främja samarbete och kunskapsutbyte. AgeCap Greenhouse utgör också en plattform för juniora forskare att vara delaktiga i utvecklingen av AgeCap.
AgeCap Greenhouse arrangerar möten två-fyra gånger om året och arbetet koordineras av två representanter som även är ledamöter i styrgruppen:
• Isabelle Hansson (ADA-Gero)
• Jenna Najar (EPINEP)

Forskare som ingår i AgeCap

SAHLGRENSKA ACADEMY

Institute of Neuroscience and Physiology
Department of Psychiatry and Neurochemistry
EPINEP

Anna Dittrich

Anna Zettergren

Anne Börjesson Hansson

Annie Segerbom

Caroline Hjalmarsson

Cecilia Doshé

Daniel Jaraj

Deborah Gustafson

Elin Karlsson

Elisabeth Rothenberg

Erik Joas

Felicia Ahlner

Fredrik Öhman

Gunnel Sennerheim

Hanna Falk Erhag

Hanna Wetterberg

Helen Lidén

Ingmar Skoog

Ingvar Karlsson

Irma Rymo

Isabell Warkki

Isak Fredén-Klenfeldt

Jenna Najar

Jessica Samuelsson

Johan Nilsson

Johan Skoog

Jonas Molinder

Jürgen Kern

Katarina Fleischer

Katrin Rabie

Karolina Thörnqvist

Kerstin Brandt

Kerstin Frändin

Khedidja Hedna

Lena Johansson

Lina Rydén

Lindita Korabi

Louise Lillemägi

Madeleine Mellqvist Fässberg

Maya Arvidsson Rådestig

Mattias Jonson

Margda Waern

Masuma Novak

Mats Ribbe

Michael Schöll

Nazib Seidu

Paula Jonasson

Pia Gudmundsson

Robert Sigström

Sara Hed

Silke Kern

Simona Sacuiu

Stefan Wiktorsson

Svante Lundgren

Therese Rydberg Sterner

Timothy Hadarsson Bodin

Thorsteinn Gislason

Tina Jacobsson

Tina Kashfi

Tore Hällström

Valter Sundh

Xinxin Guo

Yadi Nejad

NEUROCHEM

Henrik Zetterberg

Kaj Blennow

Tobias Skillbäck

Claudia Cicognola

Adult Cognitive disorders

Adrian Gimdal

Alexandra Horvath

Anders Wallin

Anna Molinder

Carl Eckerström

Elin Axelsson

Jacob Stålhammar

Johan Svensson

Marie Eckerström

Marie Johansson

Michael Jonsson

Patrick Quinlan

Petronella Kettunen

Zinab Alhossani

Department of Health and Rehabilitation

FRESH

Angela Bångsbo

Eva Holmgren

Greta Häggblom-Kronlöf

Isabelle Andersson Hammar

Isak Berge

Joel Faronbi

Kajsa Eklund

Katarina Wilhelmson

Lena Mårtensson

Qarin Lood

Sten Landahl

Susanne Gustafsson

Synneve Dahlin Ivanoff

Theresa Westgård

Institute of Health and Care Science

FRESH

Emmelie Barenfeld

Eva Lidén

Helene Berglund

Zahra Ebrahimi

LEXLIV

Linda Åhlström

Institute of Medicine

Department of Public Health and Community Medicine

Occupational and Environmental Medicine

Kerstin Wentz

Kjell Torén

Kristina Gyllensten

Linus Schiöler

Mathias Holm

Mats Hagberg

Mia Söderberg

Institute of Biomedicine

Department of Microbiology and Immunology

Aging and protein Quality control

Doryaneh Ahmadpour

Thomas Nyström

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES

Department of Psychology

ADA-Gero

Anne Ingeborg Berg

Boo Johansson

Isabelle Hansson

Johan Skoog

Linda Hassing

Linn Elena Zulka

Magnus Lindwall

Marie Kivi

Martin Löwdén

Pär Bjälkebring

Sandra Buratti

Stefanie König

Valgeir Thorvaldsson

Associate members ADA-Gero

Georg Henning

Marcus Praetorius Björk

Peter Karlsson

Taina Dukic Willstrand

Taina Lethonen

Yvonne Brehmer

Department of Sociology and Work Science

LEXLIV

Björn Halleröd

Caroline Hasselgren

Daniel Seldén

Gunnar Gillberg

Helena Håkansson

Jing Wu

Karin Allard

Lotta Dellve

Margit Irene Hedfors

Marita Flisbäck

Mattias Bengtsson

Monika Andersson Bäck

Robin Jonsson

Roland Kadefors

Shawanda Stokfeldt

Tomas Berglund

Department of Social Work

FRESH

Anna Dunér

Hanna Mac Innes

Inger Kjellberg

Satsuki Murofushi

Staffan Johansson

Tina Olsson

Tobias Davidsson

LEXLIV

Linda Lane

Department of Journalism, Media and Communication (JMG)

AGEDEM

Annika Bergström

Gabriella Sandstig

Magnus Fredriksson

Maria Edström

Department of Political Science

AGEDEM

Lena Wängnerud

Maria Solevid

FACULTY OF ARTS

Department of Historical Studies

Ageing and Society

Helene Castenbrandt

Ulrika Lagerlöf Nilsson

Department of Swedish Language technology

Dimitrios Kokkinakis

Kristina Lundholm Fors

Department of Philosophy, linguistics and theory of science

Practical Philosophy

Bengt Brülde

SCHOOL OF BUSINESS, ECONOMICS AND LAW

Department of Business Administration

LEXLIV

Ewa Wikström

Maria Norbäck

Nanna Gillberg

Rebecka Arman

Roy Liff

Stefan Tengblad

Department of Economics

Health economics

Kristian Bolin

Department of Law

AGEDEM

Eva-Maria Svensson

Otto Swedrup

Pernilla Rendahl

Sara Stendahl

Therese Bäckman

Thomas Erhag

Torbjörn Odlöw

FACULTY OF FINE, APPLIED AND PERFORMING ARTS

HDK – Academy of Design and Crafts

Design Management

Maja Gunn

Samantha Hookway

Ulf Dalnäs

IT FACULTY

Institution of Applied Information Technology

Division of Learning, Communication and IT

Digital seniors

Alexandra Weilenmann

Department of Computer Science and Engineering

Interaction Design

Digital seniors

Olof Torgersson