Göteborgs universitet
Bild
Vinnare av Carin Mannheimers pris till juniora forskare
Foto: Johan Wingborg

Om oss

AgeCap är Sveriges största forskningscentrum för åldrande och hälsa. Här finns drygt 170 forskare och forskningspersonal från 18 institutioner och sex fakulteter. Våra forskare kommer från närmare 25 olika discipliner med det gemensamma målet att öka äldre personers välbefinnande och delaktighet i samhället.

Vi bedriver multidisciplinär forskning för ett gott och värdefullt åldrande. Vår vision är ett samhälle där äldre respekteras och värderas för sin potential – ett samhälle där äldre ses som värdefulla resurser.

Vi genomför flera studier för att besvara våra forskningsfrågor, bland annat den epidemiologiska befolkningsstudien H70, som ett stort antal projekt inom AgeCap är kopplade till.

Antalet personer över 65 år kommer att tredubblas de närmaste decennierna. Allt fler och friskare äldre personer är en stor global framgång, men också en stor samhällsutmaning eftersom det bland annat innebär att fler pensionärer behöver försörjas och att antalet personer med demens kommer att öka. Framför allt blir antalet äldre fler i låg- och medelinkomstländer.

Forskningen inom vårt multidisciplinära centrum utgår från uppfattningen att dagens samhälle inte är optimalt för äldre personers hälsa och välbefinnande.
För att möta denna utmaning har vi valt att utgå från begreppet kapabilitet som enligt filosofen och ekonomen Amartya Sen, handlar om vår förmåga att utföra handlingar för att nå mål som vi själva upplever som värdefulla.

AgeCap finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd- FORTE och Göteborgs universitet, delvis via satsningen för att möta globala utmaningar; UGOT Challenges.


Organisation

Värdinstitution för AgeCap är Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Centrats hemvist är Enheten för Neuropsykiatrisk epidemiologi på Wallinsgatan 6 i Mölndal.
AgeCaps organisation består av en styrgrupp, en kommunikationsgrupp, en grupp för unga forskare (AgeCap Greenhouse), en vetenskaplig koordinator, en administrativ koordinator, en kommunikatör samt en undersökningsenhet.
Styrgruppen stöttas av en internationell rådgivande styrelse. Slutligen finns en referensgrupp för samverkan med det omgivande samhället.

Styrgrupp

Ordförande
• Ingmar Skoog, föreståndare AgeCap, EPINEP (suppleant Margda Waern)

Ledamöter

• Synneve Dahlin-Ivanoff, FRESH (suppleant: Katarina Wilhelmsson)
• Boo Johansson, LIFE LAB (suppleant: Valgeir Thorvaldsson)
• Lotta Dellve, LEXLIV (suppleant: Ewa Wikström/Björn Halleröd)
• Kaj Blennow, NEUROCHEM (suppleant: Henrik Zetterberg)
• Maria Edström, JMG (suppleant: Annika Bergström)
• Eva Maria Svensson, Handelshögskolan (suppleant: Kristian Bolin)
• Ulrika Lagerlöf Nilsson, Humanistiska fakulteten (suppleant: Dimitrios Kokkinakis)
• Maja Gunn, HDK 
• Theresa Westgård och Jessica Samuelsson, AgeCap Greenhouse


Adjungerade medlemmar

• Agneta Holmäng, dekan: Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
• Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• Tina Jacobsson, administrativ koordinator: AgeCap
• Jonas Rimbäck, innovationsrådgivare: Forskning- och innovationskontoret vid GU
 

Referensgrupp

För att uppfylla vårt mål är det viktigt att vår forskning är relevant för olika intressenter och tillämpbar i praktisk verksamhet och inom andra områden. För att säkerställa detta har AgeCap en referensgrupp med personer som representerar hälso-sjukvård, kommun, landsting, pensionärsförbund, patienter och anhöriga.
Referensgruppens uppgift är att kontinuerligt bidra med erfarenheter och kunskap från praktisk verksamhet och andra områden för att generera nya forskningsfrågor och forskningsprojekt inom AgeCap. 

Referensgruppen bidrar även med att sprida forskningsresultat genom medlemmarnas nätverk och verksamheter.

Ordförande

 • Sten Landahl 

Koordinator

Theresa Westgård

Ledamöter

 • Lena Gustafsson, SPF seniorerna
 • Helena Henningson, SKL
 • Theresa Larsen, FoU i Väst/GR
 • Ann-Christine Ringsby, demenssjuksköterska område Mölndal
 • Jonas Rimbäck, innovationsrådgivare
 • Kristine Josephsson, Senior Sport School, Västra Götaland
 • Susanne Sandgren, Skaraborgs Kommunalförbund
 • Kalle Nordanstad, RPG – Riksförbundet Pensionärsgemenskap

 • Helena Bjurbäck, äldreombudsman Gbg

 • Elisabet Lann, kommunalråd och ordförande äldrenämnden Göteborgs stad

 • Lena Holmquist Henrikson, överläkare och chef på Geriatriskt utvecklingscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Emma Matsson, utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg

 • Ulrika Fredh, Demensförbundet

 • Barbro Westergren, SKPF

Internationell expertpanel

AgeCap har en internationell expertpanel som inkluderar sju internationella forskare från olika discipliner.
Expertpanelens uppgift är att kontinuerligt bidra med erfarenheter, kunskap och reflektion kring pågående och planerade forskningsprojekt inom AgeCap. Expertpanelen samlas en gång per år i samband med AgeCaps årsmöte.

Delar av expertpanelen: Från vänster; David Gordon, Denis Gerstorf, Clare Hocking, Gladys Maestre, Ingmar Skoog, Robert Stewart.

Medlemmar

 • Robert Stewart, Professor of Psychiatric Epidemiology & Clinical Informatics, King’s College, London, UK
 • Clare Hocking, Professor of Occupational Science, Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand
 • Denis Gerstorf, Professor of Developmental Psychology, Humboldt University, Berlin,
 • David Gordon, Professor of Social Justice, Bristol University, Bristol,
 • Nick Fox, Professor of Clinical Neurology, University College, London,
 • Gladys Maestre, Professor of Psychiatry, Columbia University, New York,
 • Adesola Ogunniyi, Professor of Medicine, University College Hospital, Ibadan, Nigeria Dr.
 • Ulla Kriebernegg is Associate Professor at the Center for Inter-American Studies (C.IAS) at the University of Graz, Austria

AgeCap Greenhouse

Ett av AgeCaps huvudmål är att stimulera nästa generations äldreforskare. AgeCap Greenhouse består av doktorander, postdoks och forskare som ännu inte blivit docenter i syfte att skapa en stöttande miljö för att främja samarbete och kunskapsutbyte. AgeCap Greenhouse utgör också en plattform för juniora forskare att vara delaktiga i utvecklingen av AgeCap.
AgeCap Greenhouse arrangerar möten två-fyra gånger om året och arbetet koordineras av två representanter som även är ledamöter i styrgruppen:
• Theresa Westgård (FRESH) 
• Jessica Samuelsson (EPINEP)

Forskare som ingår i AgeCap

Sahlgrenska akademin

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Psykiatri och neurokemi

EPINEP
Anna Dittrich 
Anna Zettergren
Anne Börjesson Hansson
Cecilia Doshé
Daniel Jaraj
Deborah Gustafson
Elisabeth Rothenberg
Felicia Ahlner
Fredrik Öhman
Gunnel Sennerheim 
Hanna Falk Erhag 
Hanna Wetterberg
Helen Lidén
Ingmar Skoog
Irma Rymo
Isabell Warkki
Isak Fredén-Klenfeldt
Jenna Najar
Jessica Samuelsson
Johan Nilsson
Johan Skoog
Jonas Molinder
Jürgen Kern
Katarina Fleischer
Katrin Rabie
Karolina Thörnqvist
Kerstin Brandt                            
Kerstin Frändin
Khedidja Hedna
Lena Johansson
Lina Rydén
Louise Lillemägi
Lova Eklöw
Madeleine Mellqvist Fässberg
Mattias Jonson                         
Margda Waern
Mats Ribbe
Meera Srikrishna
Michael Schöll
Nazib Seidu
Paula Jonasson                                                        
Robert Sigström
Sara Hed
Silke Kern
Simona Sacuiu
Stefan Wiktorsson
Therese Rydberg Sterner
Timothy Hadarsson Bodin
Tina Jacobsson
Tore Hällström
Valter Sundh
Xinxin Guo
Yadi Nejad


FRESH
Angela Bångsbo
Cristina Gutierrez-Perez
Eva Holmgren
Greta Häggblom-Kronlöf
Guðný Stella Guðnadóttir
Ingela Grönbeck-Linden
Isabelle Andersson Hammar
Isak Berge
Joel Faronbi
Kajsa Eklund
Katarina Wilhelmson
Lena Mårtensson
Lena Sandin Wrankler
Qarin Lood
Roar Hermansen Østby
Sten Landahl
Synneve Dahlin Ivanoff    
Theresa Westgård


NEUROCHEM
Henrik Zetterberg
Kaj Blennow


Kognitiv medicin – fokus på vaskulär kognitiv sjukdom
Adrian Gimdal
Alexandra Horvath
Anders Wallin
Anna Molinder
Carl Eckerström 
Elin Axelsson
Jacob Stålhammar
Johan Svensson
Marie Eckerström
Marie Johansson
Michael Jonsson
Patrick Quinlan
Petronella Kettunen
Zinab Alhossani

 

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

FRESH
Emmelie Barenfeld
Zahra Ebrahimi  

LEXLIV
Linda Åhlström

 

Institutionen för medicin

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Arbets- och miljömedicin
Kerstin Wentz
Kjell Torén
Kristina Gyllensten
Linus Schiöler
Mathias Holm
Mats Hagberg
Mia Söderberg

 

Institutionen för biomedicin

Avdelningen för mikrobiologi och immunologi
Åldrande och proteinkvalitetskontroll
Doryaneh Ahmadpour
Lisa Larsson
Thomas Nyström

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Psykologiska institutionen

LIFE LAB
Amos Pagin
Anne Ingeborg Berg
Benjamín Garzón
Boo Johansson
Gaia Olivo
Gustaf Glavå
Isabelle Hansson
Johan Skoog
Linda Hassing
Linn Elena Zulka
Magnus Lindwall
Marie Kivi
Martin Fischer
Martin Löwdén
Pär Bjälkebring
Sandra Buratti
Sara Hed
Sindre Engelbrekt Rolstad
Valgeir Thorvaldsson

Externa medlemmar LIFE LAB
Georg Henning
Marcus Praetorius Björk
Peter Karlsson
Stefanie König
Taina Dukic Willstrand 
Taina Lethonen
Yvonne Brehmer

 

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

LEXLIV
Björn Halleröd
Caroline Hasselgren
Daniel Seldén
Helena Håkansson
Helena Cleve
Jing Wu
Karin Allard
Lisa Björk
Lotta Dellve
Magdalena Elmersjö
Margit Irene Hedfors
Mattias Bengtsson
Monika Andersson Bäck
Robin Jonsson
Roland Kadefors
Gunnar Gillberg

Externa medlemmar LEXLIV
Marita Flisbäck (University of Borås)
Maria Wolmesjö (University of Borås)
Urmi Nanda Biswas (Vadodara, India)
Anindo Bhattarcharjee (MMS, Mumbai, India)
Andrea Eriksson (KTH)
Mikael Stattin (Umeå universitet)
Daniel Larsson (anställd vid Umeå universitet)

 

Institutionen för socialt arbete
FRESH
Anna Dunér
Hanna Mac Innes
Tina Olsson
LEXLIV
Linda Lane

 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

AGEDEM
Annika Bergström
Gabriella Sandstig
Maria Edström

 

Statsvetenskapliga institutionen

AGEDEM
Maria Solevid

 

Humanistiska Fakulteten

Institutionen för historiska studier

Åldrande och samhället
Ulrika Lagerlöf Nilsson
Helene Castenbrandt

 

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Språkteknologi
Dimitrios Kokkinakis
Kristina Lundholm Fors

 

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Praktisk filosofi
Bengt Brülde

Handelshögskolan

Företagsekonomiska institutionen

LEXLIV
Ewa Wikström
Nanna Gillberg
Rebecka Arman
Roy Liff

 

Institutionen för nationalekonomi med statistik

Hälsoekonomi
Kristian Bolin

 

Juridiska institutionen

AGEDEM och BelAge
Eva-Maria Svensson
Matilda Arvidsson
Therese Bäckman
Torbjörn Odlöw  

 

Konstnärliga Fakulteten

HDK-Valand – Högskolan för konst och design

Design Management
Maja Gunn
Troels Degn Johansson

 

IT-Fakulteten

Institutionen för tillämpad IT

Avdelningen för lärande, kommunikation och IT
Digitala seniorer

Alexandra Weilenmann

Institutionen för data- och informationsteknik

Interaktionsdesign
Digitala seniorer
Olof Torgersson