Bild
äldre kvinna med mobiltelefon
Projektet Digitala seniorer studerar möjligheten för äldre, vana IT-användare att fortsätta använda teknik trots att de upplever åldersrelaterade utmaningar.
Foto: Karin Ekman
Länkstig

Digitala seniorer

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Institutionen för tillämpad IT

Kort beskrivning

I Sverige och övriga världen har vi en växande grupp digitala seniorer – äldre personer som varit aktiva användare av informations- och kommunikationsteknik (IKT) under en längre tid. Trots att gruppen vana äldre IKT-användare ökar så har forskningen hittills fokuserat mest på att studera den grupp äldre som är nybörjare och ovana IKT-användare. Syftet med detta projekt är att istället stödja digitala seniorers möjligheter att fortsätta använda IKT i takt med att de åldras och upplever förluster av kognitiva och fysiska förmågor. Inom ramen för projektet utvecklar vi harmoniskt adaptiva användargränssnitt, system som kan anpassa och förenkla sig efter användarens behov och förmågor för att på så vis låta digitala seniorer fortsätta att använda IKT. Detta sker genom en användarcentrerad designprocess i nära samarbete med digitala seniorer.