Det gemensamma målet inom AgeCap är att forskning och samverkan ska öka personers möjlighet till ett gott och värdefullt åldrande.

Agedem är finansierat inom ramen för Göteborgs universitets satsning på forskning om globala utmaningar (UGOT Challenges).

I Agedem (Ageing, Democracy, Equality and Media) ingår en grupp samhällsvetare och jurister som ska undersöka såväl mediebilder, digitala klyftor som självbestämmande i lagens mening, äldres möjligheter att påverka och utmaningar för välfärdssystemet.

Vi samarbetar också med andra forskargrupper inom AgeCap.

Några av AgeDems forskningsområden

Mediebilder av äldre

När äldre förekommer i medierna är de ofta stereotypt skildrade, från ytterligheter som kapabla bergsstigare till hjälplösa behövande. När vissa grupper inte deltar i det offentliga samtalet innebär det på sikt ett problem för både yttrandefriheten och demokratin. Projektet undersöker vilka äldre som befinner sig mest i medieskugga och hur ålder samverkar med andra maktordningar som kön och genus.

Äldrekompetens bland journalister

Projektet undersöker hur journalistkåren kan bli bättre på att bevaka äldre och åldrande samt vilka etiska dilemman som uppstår för journalister när de intervjuar äldre, sköra personer.

Digitala klyftor i världen och i Sverige

Hur ser de digitala medievanorna ut i åldersgruppen 65-85 år med fokus på hur spridningen av digitala applikationer går till? Och hur lockar olika användningsområden olika grupper av äldre?

Självbestämmande och diskriminering

Beslut om vård och omsorg ska inte fattas eller utföras över huvudet på den äldre. I praktiken är kraven på respekt för självbestämmande och integritet inte enkla att hantera. Hur ska man till exempel agera när en äldre person inte vill ta emot vård och omsorg eller när en äldre person saknar insikt om sina behov och inte klarar av att fatta beslut om vård och omsorg?

Ett annat angeläget område att undersöka är vilka rättsliga utmaningar som dagens välfärdssystemen står inför med en åldrande befolkning. Att höja pensionsåldern är en, inte helt oproblematisk, ofta förespråkad lösning som kan ses i relation till ett ökat fokus på diskrimineringsskydd för äldre. Ålder är sedan 2009 en av de diskrimineringsgrunder som skyddas i diskrimineringslagen. Kommer vi framöver att se rättsliga prövningar av äldre i en senare fas av livet, efter pensionen?

Inflytande och mobilisering av äldre

Är den åldrande befolkningen en utmaning för demokratin, med särskilt fokus på äldres makt och inflytande i politiken? Att börja leva på pension gör människor mer beroende av politiska beslut och att vara mer beroende av politiska beslut kan skapa starkare intressegrupper som i sin tur kan mobilisera äldre att göra sin röst hörd. Att vara beroende av välfärdsstaten och inslag som valfrihet i hälso- och äldrevård kan också öka engagemanget och intresset för politik. Samtidigt kan till exempel försvagat minne, sviktande hälsa och att leva ensam vara tillbakahållande faktorer som minskar engagemanget och intresset för politik.

 

Agecap logotype

Medverkande forskare

Annika Bergström, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). 

Therese Bäckman, Juridiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg. 

Maria Edström, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). 

Thomas Erhag, professor, offentlig rätt, Juridiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg.

Torbjörn Odlöw, Juridiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg.

Gabriella Sandstig, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG).

Maria Solevid, Statsvetenskapliga institutionen. 

Sara Stendahl, professor offentlig rätt, Juridiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg.

Eva-Maria Svensson,  Juridiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg.

Lena Wängnerud, Statsvetenskapliga institutionen.

Samverkan mellan AgeCap och UGOT Challenges

Ursprungligen var AgeCap ett samarbete mellan fem forskargrupper finansierat av Forte, men efter finansiering från Göteborgs universitets satsning UGOT Challenge har AgeCap utökats till att innefatta forskare från fem fakulteter och 15 institutioner vid Göteborgs universitet.

Inom det utökade AgeCap finns det expertis som spänner från molekylärbiologi och neurokemi till arbetsliv, historia, vårdvetenskap, journalistik, språk och design.

Forskare från olika områden arbetar i förenade forskningsprogram för att begreppet kapabilitet ska kunna studeras så ingående som möjligt.

Publicerat Agedem

Vetenskapliga artiklar

Edström, Maria (2018). Visibility patterns of gendered ageism in the media buzz: a study of the representation of gender and age over three decades, Feminist Media Studies, 18:1, 77-93, DOI:10.1080/14680777.2018.1409989.

Bergström, Annika (2017). Digital Equality and the Uptake of Digital Applications among Seniors of Different Age. Nordicom Review. 38:1, s. 79-92.

Konferensbidrag

Edström Maria, Kokkinakis Dimitrios & Berggren Max (2018). Ageism and Swedish news media. Poster presentation, 24th Nordic Congress of Gerontoloy (NKG). Oslo, Norway: 2-4 May 2018.

Edström, Maria & Svensson, Eva-Maria (2017). Cultural narratives and representations in Swedish law and media regarding age discrimination. Cultural Narratives, Processes and Strategies in Representations of Age and Aging. Graz, Austria: 27-30 April.

Edström, Maria (2017). From invisible to capable. Strategies and mind set of journalists to include older persons. NordMedia 2017: Mediated Realities – Global Challenges. TWG 6: Media Across the Life Course. Tampere, Finland: 17-19 August.

Edström, Maria (2016). Visibility Patterns of Age and Gender in the Media Buzz. 6th European communication Conference (ECREA). Prague: 9-12 November 2016.

Solevid, Maria 2018. Political participation among older people – a capability approach. Paper presented at Annual Meeting of Midwest Political Science Association, Chicago, April 5-8 2018

Svensson, Eva-Maria, Stendahl, Sara, Rendahl, Pernilla, Erhag, Thomas & Swedrup, Otto (2017). The legal challenge of an ageing population - is the Nordic Welfare Model sustainable? Conference: GLOBAL CHALLENGES – NORDIC EXPERIENCES Theme: The making and circulation of Nordic models, Oslo: 20-21 March 2017.

Svensson, Eva-Maria (2017). Older Women, the Capabilities Approach and CEDAW – Normative Foundations and Instruments for Evaluation of the Governance of the Nordic Arctic. Workshop II:
Advancing Elderly People’s Agency and Inclusion in the Changing Arctic and Nordic Welfare System (AEPA-Wel). Umeå: 18 -19 October 2017 (accepted for publication in NEW CHALLENGES TO AGEING IN THE RURAL NORTH: WELFARE, GENDER AND VOICE A CRITICAL INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE. Eds: Päivi Naskali, Joan Harbison and Shahnaj Begum, Springer in 2018).

Övrigt

De osynliga - äldre kvinnor med tunna plånböcker. Maria Edström intervjuad i ETC 31 januari 2018.

Edström Maria: Äldre osynliga I mediernas värld. Krönika i Tidningen Äldreomsorg #5 2017. 

Edström, Maria, Svensson, Eva-Maria: Agedem – En ny forskargrupp om jämlikhet, demokrati och medier, Äldre i centrum 1/2017.

Edström, Maria: Äldre kvinnor osynligast i mediebruset, Äldre i Centrum 1/2018. (Hämta pdf här).

Råd till dig som journalist

Navigate to video: Ulric Bellman om konsten att intervjua äldre
Video (2:44)
Ulric Bellman om konsten att intervjua äldre
Ulric Bellman, TV-producent och reporter på SVT, ger några av sina bästa tips om vad som är bra att tänka på när du ska intervjua äldre.

Verktygslåda - tio tips från SVT Umeå när du ska intervjua äldre

1. Använd ditt journalistiska omdöme /din erfarenhet. Det spelar ingen roll om personen är ung eller gammal (utom möjligen hur lång tid det tar att förflytta sig).

2. Avlär nyhetsreporterhållningen. Ge energi så att den person du möter kan ge energi tillbaka.

3. Bygg relationer och förtroende. Tid är avgörande. “Se människan”.

4. Bästa medicinen är erfarenhet. Den får du genom att göra det.

5. Var i dialog med människor som har kunskap. Använd forskning och forskare. Utbilda redaktionen.

6. Lär dig hantera osäkerhet.

7. Använd alltid samma team under en produktion.

8. Gör fotografen till en person.

9. Ge tid och utrymme för återhämtning och vila - både för gäster och i livesändningar och vid intervjuer.

10. Ha en chokladbit redo (att erbjuda om allt avstannar).

Från forskningsprojektet Att intervjua äldre som leds av Maria Edström, JMG.