Göteborgs universitet

Svenska språket

Varför är svåra ord svåra? Använder vi ett särskilt språk på sociala medier? Vad kan vi ta reda på genom att göra dataanalyser av tusentals sidor text? Att läsa svenska på universitetet ger dig helt nya perspektiv på språket, samtidigt som du får kunskaper som är användbara inom nästan alla yrkesområden.

Om ämnet

Universitetsstudier i svenska skiljer sig på många sätt från gymnasiestudier i samma ämne. Genom att läsa svenska hos oss får du möjlighet att ta reda på hur svenska språket hänger ihop med samhället, vår historia, hur man kan använda det på olika kreativa sätt och varför det överhuvudtaget ser ut som det gör idag. Du lär dig mer om hur du:

  • löser språkvetenskapliga problem
  • blir en vass retoriker
  • blir en bättre skribent
  • förbättrar ditt vetenskapliga skrivande
  • blir en utmärkt talare
  • skärskådar maktstrukturer i språket
  • och mycket mer!

Kurserna inom svenska språket innehåller både teoretiska och praktiska moment. Du får med hjälp av språkvetenskaplig teori lära dig att analysera både talat och skrivet språk samtidigt som du utvecklar din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. I de mer praktiska momenten håller du exempelvis presentationer, lär dig skriva texter i olika genrer eller så praktiserar du ute i verksamheter.

Studier i svenska är en utmärkt bas för dig som vill bli redaktör, kommunikatör, översättare eller lärare, men kunskaperna är såklart viktiga för alla som producerar, analyserar och granskar mycket text.

Kandidatprogram

På Språkkonsultprogrammet utbildar du dig till språkkonsult. Programmet är ett språkvetenskapligt kandidatprogram för dig som vill arbeta med att hjälpa andra att skriva bättre, förbättra organisationers kommunikation och hjälpa myndigheter att bemöta medborgare mer demokratiskt. Du lär dig hur man skriver tydliga och begripliga texter, att bedriva språkvård och att utveckla hållbara kommunikationspraktiker. Utbildningen omfattar flera yrkeslivsanknutna moment.

Svenska språket inom ämneslärarprogrammet

Hos oss kan du utbilda dig till lärare för årskurs 7–9 eller gymnasiet i båda ämnena. För att bli lärare i svenska måste du antingen läsa Ämneslärarprogrammet eller läsa fristående kurser och därefter kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Om du vill läsa in ämnesbehörigheten för att ansöka till KPU behöver du läsa kurser i svenska språket och litteraturvetenskap. Hos oss på institutionen för svenska språket kan du läsa kurserna SV1118 Svenska med språkvetenskaplig inriktning A och SV1218 Svenska med språkvetenskaplig inriktning B.

Ämneskrav för att bli lärare i svenska i årskurs 7-9

Du behöver sammanlagt 90 hp inom ämnet. Antingen fördelat på:

  • 60 hp inom svenska språket och 30 hp inom litteraturvetenskap, eller
  • 30 hp inom svenska språket och 60 hp inom litteraturvetenskap.

Ämneskrav för att bli lärare i svenska i gymnasieskolan

Du behöver sammanlagt sammanlagt 120 hp inom ämnet, varav 60 hp inom litteraturvetenskap och 60 hp inom svenska språket.

Efter studierna

I en tid då kommunikativa och analytiska färdigheter blir allt mer eftertraktade är en universitetsutbildning i svenska språket extra användbar. Oavsett om du väljer att studera vidare, göra yrkeskarriär eller vill fördjupa dig inom ett vetenskapligt område som berör alla, så är kunskaper i svenska språket garanterat användbara.

Våra tidigare studenter arbetar numera som språkkonsulter, kommunikatörer, redaktörer, journalister, översättare, lärare m.m. En magisterexamen i svenska språket ger dig dessutom behörighet till utbildning på forskarnivå i ämnena svenska språket och nordiska språk. Vissa väljer att gå vidare till forskarutbildningen för att sedan bli forskare eller lektor inom ämnena.

Läsa svenska på universitetet?

Vill du veta mer om vad det innebär att läsa svenska på universitetet? I vår kortfilmsserie får du får bekanta dig med språkfrågor och problemställningar som du möter när du studerar hos oss.

Forskning inom ämnet

Vid institutionen bedrivs en bred forskningsverksamhet inom ämnet svenska. Den omfattar så vitt skilda ämnen som estlandssvenskans grammatik, tillgänglighetsanpassning av offentliga miljöer och studier av hur professionella terminologer arbetar. Vid institutionen utvecklas dessutom två av svenskans mest använda ordböcker, och den nationella infrastrukturen Språkbanken Text.

Läs mer om institutionens forskning och forskningsprojekt på de olika forskningsprofilernas webbsidor.