Bild
Gamla och slitna stolar.
Länkstig

Återbruk i den offentliga sektorn

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2018 - 2019
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för att uppnå en cirkulär ekonomi i den offentliga sektorn i Sverige. Genom att utgå ifrån kontorsmöbler vill projektet identifiera och utveckla möjligheter för offentliga verksamhet att ta en aktiv roll i övergången mot ett ökat återbruk.

Fullständig projektbeskrivning på engelska hittar du på vår internationella webbplats.