Göteborgs universitet
Länkstig

Ändrade attityder ger skjuts till återbruk

Under 2018-2019 drevs, i samarbete med RISE och Göteborgs stad, ett tvådelat projekt med syfte att förbättra förutsättningarna att uppnå cirkulär ekonomi i Sverige. Projekten fokuserade på hur kontorsmöbler i Göteborgs stads verksamheter skulle kunna ges längre livslängd. Med kontorsmöbler som "case" sökte man identifiera formella och informella faktorer som kan hindra övergången till mer cirkularitet i offentliga verksamheter, och hur dessa skulle kunna övervinnas.

2021-01-20

FRÅN UNIVERSITETET VAR SOCIALANTROPOLOGERNA Staffan Appelgren och Anna Bohlin ansvariga för projektet. Nina Wolf, planeringsledare för Cirkulära Göteborg var stadens representant i projektet.

– Anna och Staffan hjälpte oss bland annat med att identifiera flaskhalsar när det gäller att återanvända möbler istället för att köpa nytt, säger hon.

– Specifikt flaskhalsen attityder. Men även synen på att vi pratar mycket om "återbruk", medan de tryckte mycket på att vi borde prata om "bruket"; att fokusera på att bruka och ta hand om det vi redan har, värdesätta det vi redan har. Återbruk handlar ju till viss del om att lämna ifrån sig någonting och då egentligen släppa ett värde.

Insikten om hur viktiga attityder är för att får något att hända är en sak man efter projektet tar större hänsyn till inom staden när det kommer till att förändra rutiner och förhållningssätt till mer av återanvändning och cirkulära flöden.

– Projektet visade hur vi kan förändra attityder till återbruk, hur vi kan hjälpa användare att se värden i materialen, hur de kan få ett mervärde av återbruk, säger Nina Wolf.