Göteborgs universitet
Bild
Medlemmarna i Förvaltningshögskolans råd för forskning och utbildning, Kolv, sammanträder.
Foto: Henrik Sandgren