Göteborgs universitet
Bild
Medlemmarna i Förvaltningshögskolans råd för forskning och utbildning, Kolv, sammanträder.
Foto: Henrik Sandgren

Kolv

Förvaltningshögskolan har sedan 1995 ett samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen och kommuner i Göteborgsregionen. Samarbetet kallas Kolv (”Kommuner Och Landsting i Västsverige").

Förvaltningshögskolans råd

En viktig del av Kolv-samarbetet är Förvaltningshögskolans råd för forskning och utbildning, där ledande företrädare för våra samarbetspartners är ledamöter. Rådet träffas flera gånger per år och fungerar som ett rådgivande organ till institutionen i strategiska frågor.

Förvaltningshögskolans dag

Förvaltningshögskolans dag är ett led arbetet i att sprida kunskap och skapa mötesplatser mellan praktiker och akademiker. Vi vänder oss därför särskilt till förtroendevalda och tjänstemän i våra samarbetspartners inom Kolv. Liksom intresserade från andra myndigheter och företag. Vi bjuder också in personal och studenter vid Göteborgs universitet.

Förvaltningshögskolans pris

Syftet med Förvaltningshögskolans pris är att uppmärksamma och stimulera till goda insatser vad gäller nyttiggörande av forskning i ämnet offentlig förvaltning.

Kolvresan

Ungefär vartannat år genomförs en studie- och konferensresa inom Europa. Målet med resorna är att tillsammans lära av forskare och organisationer i andra länder hur kommunernas och regionernas utmaningar strategiskt kan hanteras. På så vis stärker och utvecklar vi också relationen mellan företrädare för kommuner, regionen och akademin i Västsverige.

Rådets ledamöter

Rådets ledamöter är för närvarande (2024):

Göteborgs Stad

Ordinarie: Milyon Tekle-Haile (S)
Ersättare: Anneli Rhedin (M)

Härryda kommun

Ordinarie: Anders G Högmark (M)
Ersättare: Peter Lönn (kommundirektör)

Kungälvs kommun

Ordinarie: Erik Martinsson (MP)
Ersättare: Anna Vedin (M)

Lerums kommun

Ordinarie: Renée Bengsson (S, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande)
Ersättare: Kajsa Räntfors (L)
Ersättare: Maria Bergstedt (M)

Lilla Edets kommun

Ordinarie: Julia Färjhage (C, kommunalråd)
Ersättare: Frej Dristig (SD, oppositionsråd)
Ersättare: Elisabeth Linderoth (kommunchef)

Mölndals stad

Ordinarie: Pernilla Övermark (S, kommunalråd)
Ersättare: Linus Hedberg (L, kommunalråd)                                                          Ersättare: Elin Andersson (L, kommunalråd)

Partille kommun

Ordinarie: Jonas Mårdbrink (M)
Ersättare: Bengt Randén (kommundirektör)

Stenungsunds kommun

Ordinarie: Olof Lundberg (S, kommunstyrelseordförande)
Ersättare: Nedzad Deumic (KD, oppositionsråd)
Ersättare: Maria Renfors (M, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande)

Tjörns kommun

Ordinarie: Robert Mattson (C, kommunstyrelseordförande)
Ersättare: Johan Nilsson (nämndsekreterare kommunstyrelsen)

Öckerö kommun

Ordinarie: Jan Utbult (KD, kommunstyrelseordförande)
Ersättare: Maria Brauer (S)
Ersättare: Rickard Vidlund

Västra Götalandsregionen

Ordinarie: Madeleine P. Jonsson
Ersättare: Gustaf Josefson

Förvaltningshögskolan

Vicki Johansson, prefekt
Johanna Selin, sekreterare i Rådet